PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

04.12.2008

Autor: Karel Mrzílek

K článku pana Škvoreckého

Zákaz KSČM: na správnou věc není nikdy pozdě...


Ještě pár slov ke článku pana Škvoreckého, který byl uveřejněn 18.11.08 v Lidových novinách „KSČM je skvrnou na české politické scéně".

Pan Škvorecký se zamýšlí a vzpomíná na dobu, kdy se dobrovolně zajímal o ideologii nastupujícího komunistického socialismu v tehdejší ČSR. Upozorňuje zejména na Leninův názor týkající se etiky ve straně, který říká: „Morální je to co straně prospívá". Jinak řečeno jakékoliv činy mohou-li komunistům prospět, byly a jsou vhodné. Mě tato slova připomínají Leninovo úsloví: „Když se kácí les létají třísky", podle kterého lze třísky zaměnit lidmi, pomáhá-li to rodné straně.

Také na tento lidumilný názor poukázala mimo jiné zpráva Dočasné senátní komise zabývající se neústavností KSČM, která opakovaně porušuje 5. článek Ústavy České Republiky.

Ve článku se praví: „POLITICKÝ SYSTÉM JE ZALOŽEN NA SVOBODNÉM A DOBROVOLNÉM VZNIKU A VOLNÉ SOUTĚŽI POLITICKÝCH STRAN RESPEKTUJÍCÍCH ZÁKLADNÍ DEMOKRATICKÉ PRINCIPY A ODMÍTAJÍCÍCH NÁSILÍ JAKO PROSTŘEDEK K PROSAZOVÁNÍ SVÝCH ZÁJMŮ.".

Senátní komise doložila a senátu předala velmi obsáhlou zprávu, že KSČM násilí nejen neodmítá, ale soustavně adoruje tedy vyznává a uctívá návrhy Marxe a praktické metody násilí Lenina a Gottwalda.

Pan Škvorecký uvažuje, co se stranou, u které přetvářka patří k taktice a která je ochotna měnit názor, vydávat vzájemně si odporující prohlášení, později je naopak rušit. Říká, že s takovou stranou nelze jednat.

Budeme-li my starší naši amnézii pěstovat a mladým 42 roků komunistické nadvlády a její krutosti nepřipomínat, začneme časem věřit, že zrušit po 19 letech KSČM je nedemokratické, jak to bylo vysloveno v LN dne 24. 11. 2008 ve článku „Mytologie ve zpětném zrcátku" v divadle Husa na provázku v Brně Pavlem Kohoutem, na diskusním večeru nazvaném Úsvit v Čechách.

Je tomu NAOPAK. Demokracie má DNES I ZÍTRA povinnost a právo stále se starat, tedy je-li potřeba i ZAKAZOVAT. Zakazovat, aby se nestala časem rejdištěm bravury těch politiků jejichž „morálka" se opírá o násilí, taktizování a INTERNACIONÁLNÍ zkušenosti jak bylo možno vyvraždit desítky milionů lidí od Magadanu po Jáchymov po dobu 72 roků v internacionálním táboře míru, do kterého patřili také čeští komunisté.

Ke skrytě vznikajícímu násilí, oblečenému do falešné demokracie, patří trvalá občanská BDĚLOST, na kterou nemůže mít vliv ani DOBA nebo ubíhající ČAS. Čas nesmí být korektorem tam, kde se opět počne objevovat nedemokratická strana s mimikry dvojí tváře, výchovou ke zlobě, závisti a zášti s následkem nesnášenlivosti a násilí mezi občany.

 

25. listopadu 2008

 

Karel Mrzílek

 

Průběh zasedání Dočasné senátní komise i schválení její zprávy senátem je možno shlédnout na internetu WEBVIZE.CZ / Ústavnost KSČM./