PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

18.02.2009

Autor: Konzervativní koalice

Dopis Předsednictvu ODS

Návrh na změnu volebního systému.


Hlavní kancelář ODS
k rukám členů Předsednictva ODS
Jánský vršek 13
Praha 1
118 00

 

Věc: Návrh na změnu volebního systému

 

V Praze, dne 8. prosince 2008

 

Vážení členové Předsednictva Občanské demokratické strany,

dovolte, abychom se na vás obrátili s návrhem změny volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, potažmo do zastupitelstev krajů a větších měst. V září 2005 zaslala Konzervativní strana všem poslancům a senátorůmotevřený dopis k této otázce, který přikládáme.

Stejně tak přikládáme druhý materiál, kterým byl zmíněný otevřený dopis doplněn v lednu 2006.

Hlavním bodem našeho návrhu je snížení 5% bariéry potřebné pro vstup do příslušného zastupitelského sboru a to na nejnižší možnou hranici (v případě PS PČR až 0,5%).

Uvědomujeme si přitom, že přílišná roztříštěnost složení zastupitelského sboru může být na překážku efektivitě jeho fungování. Proto zároveň, pro případ, že se rozhodnete 5% bariéru zachovat, nebo ji snížit jen málo, navrhujeme dvoukolový poměrný systém volby. Podstata tohoto systému spočívá v tom, že volič seřadí kandidující strany od své nejoblíbenější (té přidělí č. 1) po svoji nejméně oblíbenou (přitom není povinen přidělit pořadí všem kandidujícím stranám…). V prvním kole by byly, stejně jako dnes, započteny a vyhodnoceny jen nejvyšší preference každého voliče - za každého voliče, který dal příslušnou stranu na 1. místo, by strana obdržela 1 bod. Do druhého kola by postoupily jen ty strany, které by dosáhly příslušné procentuální hranice těchto bodů (při zachování 5% hranice se tedy potud v podstatě systém chová jako dnes…). V druhém kole by byly vzaty hlasovací lístky těch voličů, jejichž strana uvedená pod č. 1 neprošla prvním kolem. Hlas - bod od takového voliče by obdržela strana, která prošla prvním kolem a je mezi všemi stranami na jeho hlasovacím lístku uvedena nejvýše.

Důsledky zavedení navrženého systému jsou zejména dva. V první řadě hlas žádného voliče nepropadne (pokud se pro to on sám nerozhodne…), tzn. i hlasy pro „malé“ strany, které se do příslušného zastupitelského sboru nedostanou, budou uplatněny a to pro tu „velkou“ stranu, kterou volič považuje za nejbližší své „první volbě“. V druhé řadě tak bude moci volič volit stranu, kterou považuje za nejlepší, beze strachu, že jeho hlas propadne.

Jsme přesvědčeni, že navrhovaný systém je atraktivní i pro Občanskou demokratickou stranu. Domníváme se, že z hlasů, které v každých volbách propadnou, je většina těch nelevicových. Důvodem pro tuto domněnku je, že „malou“ stranu bude volit spíše pravicově zaměřený volič nepodléhající tolik kolektivistickým tendencím. Je tedy velmi pravděpodobné, že z „velkých“ stran takový volič postaví nejvýše právě ODS. Pokud tedy „malá“ strana volená takovým voličem nepřekoná příslušnou bariéru, jeho hlas nepropadne a započítá se ve prospěch vaší strany. Pokud však taková „malá“ strana bariéru překoná, bude pro ODS vítaným partnerem pro povolební jednání - na rozdíl od současné situace, kdy je ODS odsouzena k povolebním koalicím se stranami se středovým až levicovým programem. Pro ODS by to znamenalo zvýšení jejího koaličního potenciálu.

Dále jsme přesvědčeni, že existují i jiné velmi dobré návrhy na změny volebního systému. Jsou jimi zejména: volební právo dětí (rodiče volí za své nezletilé děti), odstranění znevýhodnění pro kandidující koalice, konání voleb do zastupitelstev krajů v různých termínech. Budeme rádi, pokud s naším hlavním návrhem zvážíte i tyto další.

Nejsme autory těchto návrhů, ale mají naši podporu.

Vážení členové Předsednictva Občanské demokratické strany, vyzýváme vás tedy, abyste v rámci svých možností prosazovali přijetí výše uvedených změn volebního zákona.

Náš návrh jsme zaslali také Předsednictvům KDU-ČSL a SZ. Budeme rádi, pokud nám váš názor na předložený návrh sdělíte. K tomu dáváme k disposici e-mailovou adresu:

koalice@konzervativnistrana.cz, nebo níže uvedené korespondenční spojení.

 

S pozdravem

 

za Konzervativní stranu:

Martin Rejman, kancléř

MUDr. Miroslav Beňo, místopředseda

 

za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska):

Václav Srb, předseda

 

za Právo a Spravedlnost:

Mgr. Petr Bahník, předseda

František Červenka, místopředseda

 

za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu:

prof. Josef Polách, předseda

Vojtěch Fila, místopředseda

 

Přílohy:

1. Otevřený dopis Konzervativní strany ze dne 27. září 2005

2. Materiál Konzervativní strany „Změna volebního systému - ani hlas nazmar“ ze dne 4. ledna 2006

 

Korespondenční adresa:

Martin Rejman, kancléř Konzervativní strany, Římská 26, Praha 2, 120 00