PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

18.12.2009

Autor: Konzervativní strana

Dopis - poděkování

za úsilí směřující k instalaci památníku účastníkům protikomunistického odboje a obětem komunistické zvůle, který byl odhalen 16. listopadu t.r. v městské části Brno-Bohunice


Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

starosta městské části Brno-Bohunice

Dlouhá 3

Brno

625 00

Brno 17. prosince 2009

 

Vážený pane starosto,

dovolte prosím, abychom, byť s mírným zpožděním, Vám a spolu s Vámi také všem v Zastupitelstvu i na úřadě městské části Brno-Bohunice, kterých se to týká, jménem svým i jménem celé Konzervativní strany, poděkovali za úsilí směřující k instalaci památníku účastníkům protikomunistického odboje a obětem komunistické zvůle, který byl odhalen 16. listopadu t.r..

Napsal jste, že „...památník přispěje k dobrému jménu městské části Brno-Bohunice i města Brna a bude výrazným estetickým a duchovně obohacujícím prvkem." Tomuto Vašemu tvrzení dáváme plně za pravdu.

Jak víte, slavnostního odhalení památníku se zúčastnil i člen odbojové skupiny bratří Mašínů pan Milan Paumer. Rádi tímto tlumočíme vynikající dojem, který tento významný člen Konzervativní strany z průběhu odhalení i z památníku samotného měl a o který se s námi podělil.

Rádi bychom Vás, vážený pane starosto, při této příležitosti informovali, že Konzervativní strana zvažuje každoroční uctění památky účastníků protikomunistického odboje a obětí komunistické zvůle položením kytice k „bohunickému památníku" a to u příležitosti některého z vhodných výročí (25. únor, 27. červen,...). Vyjádříte-li zájem, budeme Vás rádi o námi zvoleném postupu informovat.

Konečně bychom rádi požádali, abyste, pokud Vy sám uvážíte, že je to vhodné, tlumočil naše poděkování všem o nichž je Vám známo, že se jich týká. Děkujeme.

 

S úctou a s přáním pokojného zbytku Adventu, požehnaných Vánoc a všedho dobrého v roce 2010, za Konzervativní stranu

 

                                                               Svatopluk Kalužík

                                  předseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno

 

                                                               Jan Kubalčík

                                                     předseda Konzervativní strany