PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

23.06.2010

Autor: Martin Rejman

Dopis Petru Nečasovi

Výzva k jasné podpoře státu Izrael.


Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás jako na předsedu Občanské demokratické strany a jako, jak doufám, na příštího předsedu vlády České republiky ve věci, která v zahraničněpolitických záležitostech všech států západní, tedy židovskokřesťanské civilizace bude jistě hrát významnou roli. Jde o otázku podpory Izraele v jeho legitimní obraně proti sílícím aktivitám islamistů, jejichž deklarovaným cílem je Izrael zničit. Bohužel, západní státy ve své většině stále více ustupují antiizraelským tendencím. Věřím, že Česká republika protiizraelským postojům nepodléhá a nebude podléhat ani v budoucnosti a že může pozitivně ovlivňovat v rámci EU i NATO změnu politiky jak k jasnému vyjádření podpory Izraeli, tak iniciovat snahu o začlenění Izraele do NATO.

Posílám Vám tiskovou zprávu, ve které jsme vyzvali vládu ČR k výšeuvedeným krokům, s pevnou vírou, že vláda pod Vaším vedením bude v zahraničněpolitické oblasti takovou politiku prosazovat v zájmu obrany západní civilizace.

S přáním úspěchu Vašemu snažení v čele české vlády,

Martin Rejman,

kancléř Konzervativní strany