PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.02.2002

Autor: Jan Kubalčík

Ad Civilní oběti afghánského "boje s terorismem"

Polemika s textem z periodika "Most pro lidská práva" č. 4/2002


Dovoluji si jen krátce reagovat na text V. Klepárníka (dále jen autor), který se ke mně dostal prostřednictvím Vašeho časopisu "Most pro lidská práva".

Autor předkládá a bohatě dokladuje (bezesporu hrůznými fakty) dvě základní teze:

1)                   Západní, zejména americký tisk ("mainstreamový") je (byl) ve věci zpravodajství o afghánském "boji s terorismem" neobjektivní.

2)                   Americké (jak autor ironicky dodává "spojenecké") zbraně jsou nepřesné.

Není mi příliš jasné, co chce autor vyjádřit. Dovolím si spekulovat o dvou možnostech:

a)                   Americká reakce je nepřijatelná z principu.

b)                  Americká reakce by byla přijatelná, kdyby ji neprovázelo takové množství civilních obětí.

Podle mého názoru byla americká reakce v principu přijatelná. Civilních obětí je mi samozřejmě líto - stejně líto jako těch, kteří zemřeli ve věžích WTC. Proto si myslím, že USA by měly investovat dostatek finančních prostředků do zbrojních programů, aby jejich zbraně byly napříště podstatně přesnější (to k bodu 2)). Jestliže tedy považuji americkou reakci za přijatelnou, pak je třeba uznat, že válka se vede i v informační rovině. V demokracii nelze vést válku bez podpory veřejnosti - ani válku spravedlivou. Tuto skutečnost si Spojené státy dostatečně ověřili ve Vietnamu, kde domácí hnutí donutilo vládu vydat své spojence do rukou komunistické guerilly. A tak nezazlívám americkému tisku to, co autor pranýřuje jako smrtelný hřích, že zkreslil či zamlčel informace o civilních obětech amerického zásahu (to k bodu 1)).

Pokud by autor uvažoval tak jak jsem uvedl pod písmenem a), pak nechápu, proč stále dokola omílá ony civilní oběti. Měl je zmínit jako tragický průvodní jev americké akce, kterou však odsuzuje z jiných, podstatných důvodů. Kromě civilních obětí však žádné takové důvody neuvedl a i když v závěru textu naznačuje, že USA měly reagovat jinak, není patrné, jaká odpověď by dle autora byla adekvátní. Principiálním argumentem ve spojení s civilními oběťmi by mohlo být tvrzení, že tyto civilní oběti byly záměrné. To však autor netvrdí a doufám, že si to ani nemyslí. Pokud by to autor chtěl tvrdit, musel by nalézt odpovídající důkazy. Pro mne by to pak znamenalo změnu názoru - záměrná válka proti civilistům nemůže být válkou spravedlivou. Nesmělým naznačováním něčeho podobného autor místo rázného slova, argumentace a případných důkazů pouze odkrývá neschopnost rozlišit mezi záměrným zabíjením civilistů a vědomím, že k civilním obětem dojde (zvláště pak smísí-li se ozbrojenci záměrně s civilním davem či použije-li diktátor taktiku "lidských štítů").

Uvažoval-li autor v intencích písmena b), pak mi nezbývá než zopakovat, že je třeba dále zdokonalit zbraňové systémy a tak napříště minimalizovat počet civilních obětí. Nesouhlasím však s tím, že stát, který nemá k disposici chirurgicky bezchybné zbraně, nemá právo na reakci po napadení svého území. Pro mě je tedy americká reakce přijatelná i s těmito nezáměrnými civilními oběťmi.

 

Jan Kubalčík