PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

02.11.2012

Autor: Jiří Nedoma

3 dopisy

k tzv. Z svazkům StB


Vážený pan

Milan Štěch

Předseda Senátu Parlamentu ČR

Valdštejnské nám. 4

110 00 Praha 1

 

Praha, 28. října 2012.

 

Vážený pane předsedo,

děkuji za Váš dopis z 4. října 2012. Přestože s Vašimi závěry nesouhlasím, využil jsem Vašeho doporučení a svoje požadavky jsem adresoval exekutivě. Děkuji Vám za Vaši radu.

S pozdravem

Doc. Ing. Jiří Nedoma, CSc.

Frýdlantská 1313/17

182 00 Praha 8

 

Vážený pan

RNDr. Petr Nečas

předseda vlády ČR

nábř. E. Beneše 4

110 00 Praha 1

 

Praha, 28. října 2012

Vážený pane Nečasi,

s odvoláním na dopis předsedy Senátu Parlamentu České republiky p. Milana Štěcha z 4. října 2012, jenž je odpovědí na můj dopis Vám a předsedům obou komor Parlamentu České republiky z 11. září 2012, pan předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch uvádí, že řada mých požadavků nespadá do kompetence Senátu Parlamentu ČR a doporučuje moje požadavky adresovat exekutivě.

S odvoláním na doporučení pana předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha se na Vás obracím s žádostí

(i) z funkce předsedy vlády úkolovat BIS a další příslušné instituce a nechat prověřit existenci tzv. Z-svazků, jejich současný stav a místo jejich současného uložení,

(ii) z funkce předsedy vlády úkolovat BIS a další příslušné instituce a nechat prověřit obsah tzv. Z-svazků,

(iii) z funkce předsedy vlády úkolovat BIS a další příslušné instituce a nechat prověřit obsah svazků založených

  • 31.1.1984 na jméno ing. Zeman Miloš, nar. 28.9.1944, č. svazku S 27296 na krycí jméno MAN,
  • 1.2.1984 na jméno ing. Klaus Václav CSc., nar. 19.6.1941, č. svazku S 27299 na krycí jméno KLUK,
  • 6.4.1988 na jméno Klaus Václav, nar. 19.6.1941, č. svazku Po 35409 na krycí jméno REK,
  • 25.8.1987 na jméno John Radek, nar. 6.12.1954, č. svazku KTS 34188 na krycí jméno RAJON.

Jako politik si, vážený pane předsedo, jistě uvědomujete, že Prognostický ústav ČSAV byl založen z podnětu šéfa KGB Jurije Andropova s tím, že po roce 1989 jeho pracovníci kromě vlády pokryjí i celé politické spektrum zprava do leva: Klaus, Kočárník a další ODS, předseda KSČ v Prognostickém ústavu ČSAV Dlouhý a další ODA, Komárek, Zeman a další ČSSD. V každé malé straně nebo občanském hnutí byli a jsou spolupracovníci StB. Každý skutečný státník si uvědomuje, že ruská politika, od dob ruských carů (což věděl již K.W. von Metternich, viz např. H. Kissinger, Umění vládnout, s. 83-87) až po dnešek, je založena na expanzi do okolních států a pokud nové území získá, pak jejich politika vede k další expanzi do nových okolních států, což v současnosti v Evropě představuje snahu  ruské moci o návrat do bývalých socialistických států a následná nová expanze do států Evropské unie. K tomu jistě slouží i různé rebelie v ODS, neboť zájem je poškodit dobrou pověst pravicových stran a vyvolat pochybnosti o pravicové politice jako takové a následnou postupnou likvidaci pravicových stran. Případ ODA byl ukázkový případ. V současnosti je zajímavé na koho z Prognostického ústavu ČSAV jsou současní rebelové v ODS vázáni. Podobně je tomu i v ČSSD.

S pozdravem

Doc. ing. Jiří Nedoma, CSc.

Frýdlantská 1313/17

182 00 Praha 8

 

na vědomí: veřejnost

DOPORUČENĚ

 

 

Ústav pro studium totalitních režimů

k rukám ředitele

Siwiecova 2

130 00  Praha 3

 

Praha, 28. října 2012.

 

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás v následující záležitosti:

Ze zákona Váš ústav má za povinnost informovat občana o vyžádané údaje o činnosti osob v době nesvobody. Žádám Vás proto o údaje ze svazků vedených na níže uvedené osoby:

ing. Zeman Miloš, nar. 28.9. 1944, č. svazku S 27296, případně i z dalších svazků,

ing. Klaus Václav, nar. 19.6. 1941, č. svazků S 27299, Po 35409, případně i z dalších svazků,

Mgr. John Radek, nar. 6.12.1954, č. svazku KTS 34188, případně i z dalších svazků,

Ladislav Vobořil, nar. 9.9.1909,

Harmancová Dagmar, nar. 5.10. 1943 nebo 5.1.1943.

 

Děkuji za sdělení vyžádaných informací.

S pozdravem

Doc. ing. Jiří Nedoma, CSc

Frýdlantská 1313/17

182 00 Praha 8

 

DOPORUČENĚ.