PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

07.10.2008

Autor: Konzervativní koalice

Odvolání tří ředitelek

Tisková zpráva k odvolání tří ředitelek organizací zřizovaných Jihomoravským krajem.


Na řádném zasedání Rady Jihomoravského kraje (JMK), které proběhlo dne 24. 7. t.r., byla odvolána ředitelka Domova pro seniory v Kyjově, ředitelka Domova pro seniory v Sokolnicích u Brna a ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením Zámeček Střelice u Brna. Dne 23. 7. t.r., tedy den před jednáním Rady JMK, se konala schůzka ředitelek shora uvedených zařízení s MUDr. Josefem Drbalem (v té době pověřený vedením sociálního odboru), který je informoval, že budou na zítřejším jednání Rady JMK odvolány ze svých pracovních míst. Jako důvod odvolání MUDr. Drbal uvedl dosažení důchodového věku ředitelek.

V žádném z uvedených zařízení nebylo před odvoláním ředitelek shledáno žádné závažné pochybení, nebyla realizována žádná mimořádná kontrola. Ve všech uvedených zařízeních proběhl hospodářský audit za rok 2007 bez připomínek. Ve Výpise usnesení z uvedeného zasedání Rady není uveden důvod odvolání. Jediný důvod, který byl ředitelkám sdělen a zazněl také na zářijové poradě ředitelů zařízení poskytujících sociální služby, které zřizuje JMK, bylo odvolání z důvodů dosažení důchodového věku. Popsané jednání a postup lze označit za věkovou diskriminaci a to na základě platného znění §4 Zákona o zaměstnanosti č. 435 / 2004 Sb.. Konzervativní strana - součást Konzervativní koalice - zaslala v této věci otevřený dopis hejtmanovi JMK ing. Stanislavu Juránkovi (viz příloha).

Ačkoli se Konzervativní koalice shoduje v odmítnutí tzv. antidiskriminačního zákona, jsme přesvědčeni, že podobné odvolávání je legitimní v případě výměny „lepšího za horšího“ ředitele, nikoli „mladšího za staršího“. Tato odvolání budí o to větší rozpaky, že k nim bylo přistoupeno tak těsně před konáním krajských voleb. Příslušná výběrová řízení proběhla 17. 9. t.r.. Pokud je nám známo, zvítězil v případě Domova pro seniory v Kyjově ve výběrovém řízení ing. Jan Letocha, kvalifikací stavební inženýr, současný radní JMK za KDU-ČSL.

Dnes, 7.10.2008, proběhla tisková konference Konzervativní koalice. Jedním z bodů na jejím programu byl i výše popsaný případ. Z mnoha pozvaných novinářů se nedostavil žádný.

Konzervativní koalice proto v příštích dnech uspořádá tiskovou konferenci opakovaně. O termínu a místě budeme včas informovat.

 

V Brně, dne 7. října 2008

 

Kontakt:

RNDr. Svatopluk Kalužík, e-mail: msbrno@konzervativnistrana.cz , tel.: 602 501 853

 

Za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu:

Vojtěch Fila

kandidát č. 1 v Jihomoravském kraji, místopředseda

 

Za Konzervativní stranu:

RNDr. Svatopluk Kalužík

kandidát č. 2 v Jihomoravském kraji, předseda MS Konzervativní strany Brno

 

MUDr. Miroslav Beňo

kandidát č. 5 v Jihomoravském kraji, místopředseda

 

Za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska):

MVDr. Jiří Čížek

kandidát č. 3 v Jihomoravském kraji

Jiří Pospíšil

kandidát č. 9 v Jihomoravském kraji, moravský zemský hejtman

 

Za Právo a Spravedlnost:

Ing. Pavel Dudek

kandidát č. 4 v Jihomoravském kraji

František Červenka

místopředseda

 

Příloha: Otevřený dopis hejtmanovi JMK ing. Stanislavu Juránkovi