PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

12.04.2022

Autor: Konzervativní strana

NE korespondenčnímu hlasování

Výzva k Poslanecké sněmovně a Senátu


Konzervativní strana je na základě zkušeností přesvědčená, že pokud bude korespondenční volba umožněna voličům v zahraničí, dříve či později se tato možnost rozšíří i na běžné hlasování v rámci České republiky. Snahu o zavedení korespondenční volby v zahraničí tedy vnímáme coby zavedení korespondenčního hlasování jako takového a v tomto světle celou věc nahlížíme.

Konzervativní strana byla dlouho stoupencem zavedení korespondenční volby, navrhovali jsme i zavedení možnosti hlasovat elektronicky. Nyní jsme proti zavedení korespondenčního hlasování a to zejména z těchto důvodů:

  • bylo by zásadně obtížnější zaručit tajnost volby (platí samozřejmě i pro elektronické hlasování);

  • podstatně by se usnadnil bezprostřední nátlak na konkrétního voliče jak má (podle názoru rodiny či přátel) hlasovat a to zejména u občanů, kteří jsou závislí na pomoci jiných osob - a to až do té míry, že by bylo zpochybněno, zda občan volil osobně (platí samozřejmě i pro elektronické hlasování);

  • nabídly by se možnosti manipulace s korespondenčními hlasovacími lístky „po cestě" (např. prostřednictvím osob, které slíbí, že odeslání hlasu zajistí...);

  • zkušenost z presidentských voleb v Rakousku, kde muselo být v r. 2016 opakováno druhé kolo těchto voleb právě v důsledku zjištěných nesrovnalostí v korespondenčních hlasech (např. desítky tisíc obálek s hlasy byly otevřeny před stanoveným termínem, navíc neoprávněnými osobami);

  • zkušenost z presidentských voleb v USA, kde v r. 2020 došlo k masivnímu využívání tzv. „ballot harvesting", tedy „sběru hlasovacích lístků" aktivistickými skupinami, což je technika kampaně významně rozšiřující nátlak na voliče, resp. možnosti manipulací s volebními lístky „po cestě", jak bylo zmíněno výše;

  • zkušenost s úspěšným napadením systému udělování víz provozovaného Ministerstvem zahraničí ČR ze strany dvou hackerů ruské národnosti usídlených v ČR, ke kterému došlo v r. 2019 - i na základě tohoto příkladu se důvodně obáváme, že elektronické hlasování nedokážeme plně ochránit před případným útokem s cílem nepozorovaně změnit výsledky voleb, přičemž v důsledku nekončícího rozvoje IT technologií by bylo velmi pravděpodobně nezbytné tuto zásadní bezpečnostní otázku řešit při každých volbách znovu.

Konzervativní strana je přesvědčena, že by bylo nanejvýš neodpovědné hazardovat s důvěrou voličů ve výsledky voleb - tedy s důvěrou v to, že vyhlášené výsledky voleb jsou věrným obrazem vůle občanů ČR. Nepochybujeme přitom, ze shora uvedených důvodů, že zavedení korespondenční či dokonce elektronické volby by touto důvěrou zásadně otřáslo. Vyzýváme tímto poslankyně a poslance, senátorky a senátory, aby se v rámci projednávání návrhů na zavedení korespondenčního hlasování postavili proti těmto záměrům a hlasovali proti jejich přijetí.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

12. dubna 2022