PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

19.08.2010

Autor: Konzervativní strana

Srpnové výročí

Tiskové prohlášení u příležitosti 42. výročí srpnové okupace.


Je tomu 42 let, co naše země byla na žádost KSČ okupována armádami Varšavského paktu s Rudou armádou v čele. Zatímco 21. srpna 1968 byla role našich vlastizrádců poněkud zastíněna siluetami tanků agresora, v srpnu 1969 již naši vlastní bolševici hráli hlavní roli: již spolu s „reformními komunisty" českými zbraněmi potlačili spontánní demonstrace vlastního bezbranného národa. Po roce po ulicích našich měst opět tekla krev a na dlažbě leželi mrtví. Toto smutné výročí, v jistém smyslu ještě smutnější než samotný vpád cizích armád, si dnes připomínáme stejně jako vlastní okupaci. Srpnové události roku 1969 jsou podstatným mezníkem v historii lámání páteře občanů naší země. Neboť v těchto mezních okamžicích ve 20. století vždy vítězila ta horší část společnosti, následovaly věznění, emigrace a degradace. Buzením nadějí a v zápětí jejich důsledným mařením byli a jsou opakovaně vyháněni a znechucováni ti, kteří by mohli vzít odpovědnost za sebe a za společenství do vlastních rukou. Komunistický režim na tomto základě vytvořil jeden ze systematických procesů, které mu účinně sloužily k detekci a eliminaci byť jen potenciálních „třídních nepřátel". Lidé s bohatou praxí v této činnosti měli řadu příležitostí k její aplikaci i po roce 1989.

Konzervativní strana považuje za alarmující, že

  • na naší politické scéně stále, jako pohrobek zločinné KSČ, působí KSČM, která se kvýše uvedeným nejhorším tradicím bezostyšně hlásí,
  • vněkterých politických stranách, včetně těch „pravicových", je vysoká míra tolerance kbývalému členství vKSČ, a to i nikoli pouze řadovému,
  • nemalá část společnosti bagatelizuje průběh i důsledky totality a je občas dokonce stižena závany „ostalgie",
  • antikomunismus není považován za zcela přirozený a nezbytný, ale naopak se dokonce objevují hlasy, které před ním varují, ba označují jej za primitivní.

To vše je důsledkem způsobu ukončení totalitní diktatury, který zločiny komunismu „díky" své „sametovosti" znemožnil včas, důsledně a jasně popsat a potrestat.

Účast řady vysoce postavených politiků v čele s premiérem Petrem Nečasem a jejich slova pronesená na nedávném pohřbu hrdiny III. - protikomunistického - odboje Milana Paumera v nás však vyvolává opatrný optimismus. Právě takové kroky mohou vrátit naše společenství z postkomunistického tápání na správné cesty, kde jsou čest a hrdinství právem odměňovány a podlost a zrada zatracovány a trestány. Nicméně, slovy Ctirada a Josefa Mašínů: „Práce ještě není skončena.". Postkomunismus se totiž v naší zemi stále těší skvělému zdraví. My konzervativci proto budeme nadále usilovat o nápravu poměrů v naší společnosti. Spolu s bratry Mašíny doufáme, že se budou moci jednoho dne vrátit do země svých rodičů, zbavené vlivu komunistů. Zda se toho dne dožijeme, záleží na každém, kdo si je vědom, jakou cenu má svoboda.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman, kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715