PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

03.08.2022
Kategorie: Právo

Autor: Konzervativní strana

Možnost platit hotově je podmínkou svobody

Konzervativní strana podporuje zakotvení práva platit hotově do ústavy.


Stát Izrael v minulých dnech omezil možnost platit hotově na (v přepočtu) přibližně 42,5 tis. Kč. Jak zaznělo v otevřených zdrojích: „Stanoveným účelem zákona je donutit širokou veřejnost používat digitální platbu spíše než hotovost, aby bylo možné transakce snadno sledovat. Teorie je taková, že bezhotovostní platba udusí činnost na černém trhu, omezí příležitosti k daňovým únikům a dokonce ztíží teroristům operovat při nákupu zbraní nebo např. placení agentů." Považujeme tento postup za přinejmenším krátkozraký a podporujeme návrh senátorky Jitky Chalánkové na pevnější ukotvení možnosti hotovostního platebního styku v českém právním řádu.

Boj proti sjednocujícímu se mezinárodnímu zločinu je pouhou vábničkou. Mezinárodní zločin se globalizoval a využívá řady finančních instrumentů již dnes. Zrušení plateb v hotovosti je finanční sebevraždou. Liberálové, kteří aktuálně po zrušení hotovostního platebního styku silně volají, současně s tím prosazují, aby v budoucnu mohly být snadno monitorovány (a tedy také mocensky ovlivňovány) i jejich vlastní aktivity. Argument, že kdo nedělá nic nezákonného, nemá se čeho obávat, je typickým pro moc, která hodlá mít soukromý život občanů pod kontrolou. Tím je postavena na hlavu zásada, že je to státní moc, která má být kontrolována občany - nikoli opačně.

Povinnost plateb pouze digitální cestou spolu se zákazem plateb v hotovosti je u centrálně distribuované měny jednoznačným zneužitím moci. Jde o přípravu na legální krádež formou technologického nátlaku, řízené inflace či řízeného znehodnocování úspor v budoucnu.

Zmíněný technologický nátlak už jsme mohli zaznamenat v případě protestujících řidičů nákladních aut v Kanadě v lednu a únoru t.r.: těmto protestujícím byly jejich bankovní účty prostě zmrazeny státem. Není přitom podstatné, zda právě s tímto protestem sympatizujeme či nikoli - důležité je, že příště může být na jejich místě kdokoli vyjadřující jasně legitimní kritiku vlády. Z možnosti nadále používat hotovost se tak zjevně stává podstatná podmínka zachování svobody občanů, důležitá součást jejich obrany před nátlakem ze strany veřejné moci. Taková ochrana je pak zvláště důležitá u občanů s nonkonformním způsobem života či obecněji s menšinovými názory (nejen, ale také) na společenské či politické otázky.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

3. srpna 2022