PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

23.04.2010

Autor: Konzervativní strana

K památce Pavla Wonky

Tiskové prohlášení k upomínce smutného osudu bojovníka proti komunistickému režimu.


V řadách tisíců známých nebo dosud zamlčených odpůrců proti útlaku komunistického režimu, je nutno vyzdvihnout mimořádně heroickou postavu Pavla Wonky - surově ubitého v totalitní věznici dne 26. dubna 1988. Režim zde, ve  dánlivě pozdní rozkladné fázi, zcela bezohledně manifestoval fanatickou vůli udržet vládu své scestné ideologie i za cenu lidských životů, a opětně potvrdil, že teror a mučení vězňů je charakteristickým mocenským prostředkem této ideologie.

Pavel Wonka byl velkou individualitou, zásadovým občanem věnujícím svou veškerou energii na zlepšení společenských poměrů. Vydal se na sólovou cestu bojovníka proti režimu na poli práva a justice (viz www.wonka.wz.cz). Étos jeho statečného boje, až do nejtěžšího konce, jej řadí do galerie velkých postav našeho národa, po bok mučedníků.

Z jeho osudu je pro nás poučné, že byl panující mocí považován za obzvláště nebezpečného zejména kvůli jednomu ze svých činů - kvůli snaze kandidovat nezávisle ve volbách, a tím napadnout legitimitu podvodem dosazené vlády přímo v jejím kořeni. Zasáhl tak udržovatele moci v jejich skutečně citlivém bodě, pod krunýřem jinak sebejisté arogance. To nemohl režim absolutně dovolit, přivedlo jej to k zaslepené zuřivosti, k požadavku naprosté eliminace tohoto legálně postupujícího oponenta.

Skutečně tristním a ničím neomluvitelným pozůstatkem naší živé historie je na odiv vystavovaná existence a výslovná ochrana jejích aktérů, tehdy na straně teroru, nyní ovšem na důležitých pozicích v zákonodárství (poslanec Ondruška) nebo v justici (soudkyně Horváthová). Je také výmluvné, že současný politický režim, který takové a další podobné znesvěcování památky hrdinů našeho národa umožňuje, nabízí svou ochotnější tvář občanům pouze ve volebním období, kdy se panoptikum politických stran vzepne k podbízivému třeštění po legitimitě. Znova a znova se však po volbách vládnoucí politika zahalí do hávu arogance, který nám minulost silně připomíná - chybí stále tzv. „politická vůle" vyrovnat se poctivě s minulostí.

Mějme proto památku Pavla Wonky na paměti, a neochabujme v podpoře úsilí dosáhnout jejího řádného celospolečenského uznání.