PODPORUJEME

Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

23.01.2012

Autor: Konzervativní strana

Poslanecká imunita – pravidla jsou v pořádku

Je nutné zachovat pravidla a vyměnit lidi.


Konzervativní strana je znepokojena právě oživeným záměrem významně omezit rozsah tzv. poslanecké imunity.

Imunita poslanců je od ustavení Parlamentu po svobodných volbách v roce 1990 jedním z nejvděčnějších témat odvádění pozornosti od řešení základních problémů, které trápí naši zemi. Vhodnou mediální masáží totiž lze masu lidí trpících pocitem bezmoci populisticky poštvat na jakési „privilegované vyžírky" sedící v Parlamentu a ještě na tom politicky vydělat.

Parlamentní způsob vlády se v evropských demokraciích vyvinul postupně s uvědoměním vládních elit, že i pro ně je užitečnější mít zastupitelský orgán, ve kterém se odrážejí zájmy a pocity obyvatelstva, jemuž vládnou. Poslanci dostali svá privilegia proto, aby byli při debatách v parlamentní síni svobodnější a mohli bez obav o své bezpečí, majetek i život mluvit o těch nejvážnějších tématech. Podle stavu daných společností a jejích zvyklostí tak byli chráněni proti možné zvůli vládnoucí moci a různých jiných mocných oponentů. Občas se totiž stávalo, že při prosazování různých zájmů byly používány i tak krajní metody, jakou je například zinscenovaná účelová kriminalizace. Proto poslanci musí být chráněni i mimo parlamentní půdu.

Otázku poslanecké imunity vnímá veřejnost velmi přecitlivěle, neboť se jeví jako prostředek, kterým jsou poslanci povýšeni nad zákon. Konzervativní strana rozumí této optice, ale nesdíli ji. Je totiž přesvědčena že poslanecká imunita je důležitá především v celospolečenském zájmu.

Náš současný stát je do značné míry ovládaný zájmovými až zločineckými uskupeními, která stojí v pozadí závažných rozhodnutí, týkajících se jejich ekonomických, případně i jiných zájmů. Svůj vliv uplatňují prostřednictvím financování parlamentních politických stran „napříč politickým spektrem". Představme si čestného poslance, který byl v důsledku omylu stranických aparátů a vlivných lobby zvolen do některé z komor Parlamentu, který trvá na boji proti zlodějským strukturám a zasazuje se za uplatnění morálky a zákonnosti ve veřejné správě. Takovému poslanci je přece nezbytné poskytnou veškerou podporu a ochranu. Neboť nebude-li výti s vlky, tak jej vlci „roztrhají". Jedinou reálnou ochranu slušnému a svobodnému zákonodárci však skýtá široká poslanecká imunita. Proto je třeba zabránit tomu, aby se z poslanecké imunity stala jen bezcenná formalita.

Konzervativní strana tvrdí, že problém nespočívá v aktuálně platných pravidlech, ale v lidech, kteří těchto výhod požívají, někteří bohuželi zneužívají. Je tedy nutné zachovat pravidla a vyměnit lidi.