PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2022 - již v sobotu 30. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.02.2017
Kategorie: Ekologie

Autor: Konzervativní strana

Ochrana přírody a krajiny

Ke změnám zákona 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny schváleným PS PČR


Po prostudování změn zákona 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny schválených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR docházíme k závěru, že připomínky schválené Senátem Parlamentu ČR jsou buď jen slovním cvičením, nebo vsuvkami, které jsou vyřešeny v jiných částech zákona. Verze Poslanecké sněmovny má své slabiny, ale je lepší, než by byla přijetím návrhů Senátu.

Konzervativní strana se tedy přiklání ke schválení novely zákona 114/1992 Sb. ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Pozměňovací návrhy schválené Senátem Parlamentu ČR považujeme převážně za texty, které jsou zapracovány v jiných částech novely schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Vliv obcí na formulaci základních dokumentů vymezujících chráněná území a péči o ně považujeme za dostatečný.

Konzervativní strana je přesvědčena, že verze zákona přijatá Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, ani návrhy změn vzešlé ze Senátu Parlamentu ČR, neohrožují existenci a rozvoj chráněných území a objektů.

Konzervativní strana, i přes výše uvedené konstatování, navrhuje změny, které by znění novelizovaného zákona (ve znění textu přijatého Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR) upřesnily (viz příloha).

 

Za Konzervativní stranu

 

Jan Kubalčík

místopředseda

 

Tomáš Müller

kancléř

 

20. února 2017

 

Počet příloh: 1