PODPORUJEME

Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

14.09.2009

Autor: Konzervativní strana

Nadměrně uspěchané volby mohou být úspěšně zpochybněny


Zákonodárná moc přes výrok Ústavního soudu o nepřípustnosti zkrácení volebního období na základě jednorázového ústavního zákona konala den poté ještě problematičtěji.

V pátek 11.9.2009 schválila Poslanecká sněmovna nejen změnu Ústavy, ale i návrh zákona, kterým se mění Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách a další zákony. Tento návrh byl postoupen do Senátu, kde byl obratem rovněž schválen (současně se změnou Ústavy). Konzervativní strana velmi lituje, že drtivá většina senátorů pod tlakem svých politických stran vědomě rezignovala na svou úlohu svěřenou jim Ústavou - nezávisle na Poslanecké sněmovně posuzovat návrhy jim postoupené. Tito senátoři se tak zpronevěřili smyslu dvoukomorového uspořádání Parlamentu.

Konstatujeme, že poslanci a senátoři podstatně změnili během dvou dní volební systém do Poslanecké sněmovny. Pro mnohé politické strany budou nově stanovené termíny obtížně splnitelné. Strany, které se na neočekávaném vyvolání voleb podílejí, se dostávají do výhody. Nadměrně urychlené termíny náhle vyvolaných předčasných voleb mohou zasáhnout do základních práv politických stran na rovnocennou politickou soutěž. Následkem toho - podá-li ústavní stížnost např. strana, která má šanci na zisk 3%-ní hranice pro zisk státního příspěvku - je velmi pravděpodobné, že Ústavní soud změnu Zákona o volbách i nově vypsané volby zruší. Pokud Poslanecká sněmovna bude již v té době rozpuštěna, bude to mít dalekosáhlé důsledky.

Vyzýváme proto Poslaneckou sněmovnu, aby se nerozpouštěla podle zjevně velmi problematické změny Ústavy před tím, než narychlo přijaté změny posoudí Ústavní soud, věnovala se krokům nutným pro schválení státního rozpočtu, a politickou i ekonomickou situaci nadále nevyhrocovala. Znovu vyzýváme všechny zákonodárce: ctěte Ústavu, kterou jste slíbili dodržovat a nesnažte se nadále podvádět tím, že si pravidla, kterými se sami máte řídit, podle aktuální potřeby kdykoliv narychlo změníte, splníte pouze formálně, nebo je přímo obejdete. Dáváte tak příklad občanům, že nedodržování zákonu, jejich obcházení nebo ignorování je normální.

Naše země nesporně potřebuje nezpochybnitelné volby, z dobrých a známých důvodů ne nyní, ale nejlépe v původním termínu, které je nutné vyvolat ústavně čistou cestou. Pokračování v metodách pokusu a omylu situaci jenom zhorší.

 

Praha 14. září 2009

 

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715).