PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

02.12.2010

Autor: Konzervaitivní strana

Komunistická minulost soudců není tajná

Ústavní soud v úterý 30. listopadu 2010 zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu pro porušení základního práva pana Tomáše Peciny na informace dle čl. 17 odst. 5 Listiny.


Praha 2. prosince 2010 

Vrchní soud v Olomouci odmítl v roce 2007 žádost pana Tomáše Peciny o poskytnutí informace - seznamu soudců Vrchního soudu v Olomouci, kteří byli ke dni 17. 11. 1989 členy nebo kandidáty Komunistické strany Československa. Tomáš Pecina se odvolal k Ministerstvu spravedlnosti, které jeho odvolání zamítlo (2007). Touto otázkou se následně zabýval Městský soud v Praze (2009) a Nejvyšší správní soud (2010), přičemž příslušné rozsudky obou těchto soudů byly v souladu s prvotním odmítnutím Vrchního soudu v Olomouci. Ústavní soud v úterý 30. listopadu 2010 zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu pro porušení základního práva pana Tomáše Peciny na informace dle čl. 17 odst. 5 Listiny.

Ústavní soud v závěru odůvodnění svého rozhodnutí uvádí: „ÚS přirozeně zvažoval i řešení opačné. Uvědomuje si, že dělící čárou slušnosti a neslušnosti u toho kterého člověka v totalitním režimu není - či nemusí být - toliko členství v KSČ k 17. 11. 1989, leč jeho celkové chování v uvedené době. Nicméně, samo členství v KSČ znamenalo - ať už fakticky či u některých jen opticky - personifikační spojení s touto stranou a její - svého druhu - legitimizací doma i v zahraničí. To bylo dáno již tím, že členy či kandidáty KSČ bylo v té době cca 1.700.000 občanů; připočtou-li se k tomu i jejich blízcí rodinní příslušníci, lze dovozovat, že se KSČ mohla opírat o tvrzenou, touto formou vyjádřenou, podporu téměř poloviny občanů tehdejšího Československa. (Poznámka: Uvedený počet není samozřejmě argumentem pro legitimizaci tohoto režimu, neboť značí pouze to, jak režim uměl s lidmi manipulovat, aby dosáhl jejich, byť i jen optické podpory.) Jejich morální spoluodpovědnost za existenci protiprávního komunistického režimu lze tedy stěží eliminovat (srov. preambuli a § 1 zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu č. 198/1993 Sb.). To platí tím spíše pro tehdejší soudce - členy KSČ a pro prokurátory, na nichž komunistický režim svoji represivní politiku do značné míry stavěl. I z těchto důvodů se ÚS k opačnému řešení nepřiklonil.".

Konzervativní strana vítá rozhodnutí Ústavního soudu a považuje jej za průlomové. Konzervativní strana také oceňuje zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Konzervativní strana dále děkuje a gratuluje svému členovi Tomáši Pecinovi. Za tento skvělý výsledek vděčíme především jeho erudici, vytrvalosti a odhodlání dotáhnout správnou věc do konce. Konzervativní strana konečně poukazuje na smutnou skutečnost, jak malá mediální pozornost - v porovnání s významem tohoto rozhodnutí Ústavního soudu - je této otázce věnována.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).