PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.03.2020

Autor: Konzervativní strana

Dvacet jedna let v NATO

Přijetí do NATO je největším zahraničněpolitickým úspěchem České republiky.


Před dvaceti jedna lety byla Česká republika přijata do svazku zemí NATO. Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou. Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše je to dobře ve světě, ve kterém stále nebyl poražen islámský terorismus, a ve kterém na střední Evropu stále dopadá stín mocnosti, jejíž předchůdkyně nás před 52 roky okupovala a jejíž agresivní imperiální podstata - jak nejen pokračující agrese proti Ukrajině přesvědčivě ukazuje - se nikterak nezměnila.

Konzervativní strana připomíná nesamozřejmost naší příslušnosti k Severoatlantické alianci a odsuzuje veškeré iniciativy vyzývající k vystoupení České republiky z NATO. Tato nesamozřejmost dnes vystupuje naléhavě do popředí zejména v souvislosti s ochotou premiéra A. Babiše opírat svoji vládu o podporu KSČM - tedy strany, které vždy bylo a je, z dobře známých důvodů, členství ČR v NATO trnem v oku.

U příležitosti tohoto výročí je dále třeba připomenout Stát Izrael, který je zcela nepochybně součástí západní, židovsko-křesťanské civilizace, statečně ji brání a i za to je vystaven nepřetržitým útokům nepřátel. Stát Izrael přitom nepožívá výhod členství v NATO. Konzervativní strana připomíná svůj návrh, prvně vznesený v r. 2002: je třeba pozvat Stát Izrael do NATO.

Konečně je nezbytné zmínit, že Česká republika přislíbila, že jako člen NATO budeme každoročně na obranu vydávat nejméně 2% HDP. Toto slovo gentlemanů však dlouhodobě neplníme; jako spojenci již v tomto bodě fatálně selháváme. President USA Donal Trump má v dané otázce pravdu: mezi členskými zeměmi NATO je až příliš mnoho „černých pasažérů". Je nutné zásadně zvýšit výdaje na obranu ČR a to okamžitě. V posledním období, jak jsme slyšeli z úst zejména pánů Babiše a Hamáčka, však naopak dochází dokonce k resignaci na připravované navýšení těchto výdajů. To odsuzujeme jako nezodpovědný hazard s našimi spojeneckými závazky.

Severoatlantická aliance má nepochybně své problémy (zmíněné „černé pasažérství" je jedním z nich), některé alianční země se v různých ohledech v různé míře chovají diskutabilně - aktuálně se jedná zejména o Turecko, které je členem NATO a tudíž naší spojeneckou zemí. Kdyby bylo napadeno na svém území, určitě bychom mu pomohli, zavázali jsme se k tomu a tuto povinnnost bychom splnili. Turecko se však v důsledku avanturismu svého současného presidenta zapletlo do konfliktu v Sýrii. Nemáme žádnou povinnost ho na této cestě následovat. Navíc, každá země, i unie zemí a občanů, jakou je Evropská unie, má právo stanovit si svou imigrační politiku. Zatímco existuje absolutní právo emigrovat (mít možnost zemi opustit - nejsme majetkem vlády, natož režimu), neexistuje absolutní právo imigrovat. To je vždy podmíněno souhlasem občanů země, vyjádřeného ve volbách, do které imigrovat chceme. Řecko má plné právo své hranice chránit a rozhodovat, kdo a za jakých podmínek na jeho území vstoupí. Hrdinové od Thermopyl byli a jsou i našimi hrdiny.

V první řadě je však nezbytné soustředit se na vlastní schopnosti obrany a plnění spojeneckých závazků: jen ten, kdo je v první řadě ochoten hájit se sám, může žádat podporu spojenců. Každopádně je přijetí do NATO největším zahraničněpolitickým úspěchem České republiky za celou dosavadní dobu její existence.

 

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda