PODPORUJEME

Pochod pro život 2023 - již 15. dubna!


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

19.01.2011

Autor: Martin Rejman

Zůstaňme v Evropě

Projev na Shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů, Praha, 18. ledna 2011

(organizátoři: Mladí křesťanští demokraté, Duše a hvězdy, Res Claritatis)


Dobrý večer, dámy a pánové!

Dějuji organizátorům, že přišli s myšlenkou uspořádat Shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů. Jsem poctěn, že mohu zde, na místě, kde na nás shlíží svatý Václav, připomínající nám naše křesťanské kořeny, vyjádřit znepokojení a rozhořčení Konzervativní strany nad sílícím pronásledováním křesťanů, ale i Židů, ať se děje kdekoliv. Ale znepokojení a rozhořčení je málo! Je třeba nejen tyto činy odsoudit. Je třeba politicky nekorektně je pojmenovat, upozornit na jejich příčiny, pojmenovat viníky a příjmout protiopatření.

Tedy řekněme nahlas: jde o promyšlený, dlouhodobý útok na západní civilizaci a její hodnoty, podněcovaný z mešit jak v islámských, tak nyní i evropských zemích. Nenávist k nám z nich šířená slovem je neméně nebezpečná než výcvik ozbrojenců ve výcvikových táborech teroristů. Jsme připraveni a ochotni těmto nebezpečím čelit? Soudím, že ne. Nejsou na to připraveny a ochotny evropské a americké elity, vychované na liberálních, tedy levicových universitách. Levice obviňuje zastánce naší civilizace z rasizmu, xenofobie, a v zájmu zvrácené "politické korektnosti" zavírá před zejména islámským nebezpečím oči. Je to krátkozraká a zbabělá politika, která je u našich nepřátel vnímána - právem - ne jako velkorysost, ale slabost.

Zůstaňme v Evropě: evropské elity, a to nejen levicové, rezignovaly na ochranu západní, židovsko-křesťanské civilizace. Potlačují její projevy a zvyky. Útočí na náboženství. Evropský soud pro lidská práva se dokonce vyslovil pro zákaz křížů ve školách. Evropské elity vzývají multikulturalizmus - čest výjímce, paní kancléřce Merkelové, která jako první čelná politička Evropské unie měla odvahu to označit za chybu. Evropské elity nejsou ochotny dát najevo silám, které stále častěji a otevřeněji vvzývají k našemu zničení, že pokud neustanou v této snaze, budou zničeny ony. Prosím, toto není výzva k útoku, toto je výzva k obraně.

Začněme tedy u nás, v Evropě. Donuťme politiky, aby okamžite zamezili hlásání nenávisti z evropských mešit. Donuťme je, aby znemožnili v evropských městech uplatňovat islámské právo a aby jeho nelidské projevy postihovali podle našich zákonů. Žádejme, aby společně s Američany posílili obranu Západu a aby jasně deklarovali ochotu bránit Stát Izrael. Přimějme evropské politiky, aby respektovali naše křesťanské a židovské kořeny, abychom jednou nebyli za svoje náboženské přesvědčení pronásledováni u nás. Že to není nemožné nás přesvědčily jak dějiny dvacátého století s jejich nacismem a komunismem, tak i některé dnešní projevy útoků na náboženství a jeho znevažování a zesměšňování. Je na nás, abychom to nepřipustili.

Děkuji za pozornost.

Martin Rejman

člen Generální rady Konzervativní strany