PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

27.06.2012

Autor: Konzervativní strana

Zeštíhlete podstatně státní správu!

K pokusům vlády o úspory ve státní správě


Konzervativní strana

1.   vítá snahu vlády o zeštíhlení státní správy, navrhovaná opatření však vidí jako nedostatečná nebo neúčinná; je přesvědčena, že požadovat identifikaci zbytečně vykonávané činnosti státní správy po ní samé je velmi pochybné;

2.   spatřuje reálnou cestu k efektivní veřejné správě v kombinaci tří přístupů:

  • nezávislý audit;
  • kroky zposice vlády jako celku (tedy nikoli jednotlivých ministerstev) vedoucí krušení zákonů zakládajících nadbytečné agendy;
  • a ekonomická motivace státní správy knalézání a realisaci úspor.

V rámci státní správy je nepochybně značný potenciál úspor. Všechny pokusy o její zefektivnění však dosud vždy dopadly bez výrazného úspěchu. Aktuálně je zvažován postup, v jehož rámci má sama státní správa popsat rozsah své činnosti a její náročnost, stejně jako navrhnout možné úspory. Žádný úřad však dobrovolně nepotvrdí zbytečnost části svých agend. Konzervativní strana je tedy přesvědčena, že i současné snahy skončí neúspěchem, pokud budou o zeštíhlení svých úřadů rozhodovat jejich úředníci a ne nezávislí auditoři, a pokud nebude státní správě zároveň nabídnuta ekonomická motivace k tomu, aby sama nalézala zdroje úspor. Tato zásada by mohla být zapracována do zákona o státní službě, jehož neexistence je již dlouho vnímána velmi palčivě. Nepochybujeme, že navržený princip by dobře zafungoval a jeho aplikace by přinesla vládou a občany očekávané plody. Úspěšné navrhovatele je přitom třeba motivovat nejen finančně, ale také je ujistit, že důsledkem realizace navrhovaných úspor nebude jejich propuštění.

Konzervativní strana tímto předkládá několik návrhů možných optimalizací:

A.   sloučení Pozemkového a Katastrálního úřadu;

B.   sloučení organizace spravující bytový fond Ministerstva obrany a organizace spravující ostatní nemovitý majetek tohoto ministerstva;

C.   sloučení úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s Pozemkovým fondem ČR, později i s obdobnými organizacemi jednotlivých resortů (nový úřad by mohl mít dvě sekce, jednu pro ozbrojené složky - kvůli utajovaným skutečnostem - a druhou civilní, a uvnitř sekcí třeba i resortní rozčlenění);

D.   sloučení organizací kontrolujících jakost a nezávadnost potravin (např. Státní veterinární správy a Potravinářské inspekce);

E.   a v neposlední řadě pak sloučení některých ministerstev, např. školství a kultury, zemědělství a životního prostředí...

Za Konzervativní stranu

Martin Rejman

předseda