PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2022 - již v sobotu 30. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

03.02.2022

Autor: Konzervativní strana

Výzva senátorkám a senátorům: vraťte pandemický zákon

Konzervativní strana tímto vyzývá senátorky a senátory, aby vrátili novelu tzv. pandemického zákona Poslanecké sněmovně.


Vedou nás k tomu zejména tyto důvody:

1. Stav v nemocnicích a další predikovaný vývoj epidemie neodpovídá tomu, aby bylo opodstatněné zákon přijmout ve stavu legislativní nouze.

2. V případě, že by náhle došlo k nějakému prudkému zvratu (sami předkladatelé to považují za nepravděpodobné), lze v případě akutní potřeby aplikovat opatření na základě zákona o nouzovém stavu. Tento zákon má tu výhodu, že omezení vydaná státní mocí nelze aplikovat plošně bez řádného zdůvodnění a bez průkazného doložení toho, že omezení svobody občanů má jednoznačné opodstatnění.

3. Vlastnosti varianty omikron a dalších mutací zcela stírají rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými občany nerizikových skupin (zvláště pak těmi, kteří již nemoc kdykoli v minulosti prodělali). Diskriminace našich neočkovaných nerizikových spoluobčanů po rozšíření varianty omikron již zcela postrádá smysl a zdá se, že bez zrušení pandemického zákona se tuto diskriminaci nepodaří odstranit.

4. Mnozí lidé tvrdě postižení vládními restriktivními opatřeními, která v mnohých případech zcela postrádají smysl, jsou již natolik frustrovaní, že hrozí propuknutí občanských nepokojů a další vyhrocování již nyní nesnesitelné společenské situace.

5. Dosavadní protipandemická opatření jsou přehlídkou státní zvůle a rozkladu právního státu, jak dokládají jejich soudně úspěšná napadení (naposledy potvrzení nepřípustnosti nesmyslného plošného zákazu vstupu všem neočkovaným do restaurací). Samotná novela je přijatá v kvalitě snad ještě horší, než předchozí zákonné a podzákonné normy. Bude soudně napadena jako protiústavní a její existence ještě sníží již tak nicotnou důvěru občanů v právní stát a vládu zákona.

Ukončeme válku s Covidem. Pokračování boje s čínský virem je opodstatněné pouze v případě, že se vyskytne prokazatelně nebezpečnější varianta viru než ta současná. Odmítnutí prodloužení pandemického zákona je v nastálé situaci jedinou správnou možností. Hrozba neospravedlnitelného omezování občanských svobod má mnohem nebezpečnější důsledky, než když se vláda konečně vzdá (marné) snahy omezovat pomocí restrikcí šíření virové nálože v populaci.

Vážené senátorky, vážení senátoři, prosíme Vás, vraťte návrh Sněmovně. Pokud Sněmovna na potřebě přijetí takto kontroverzního a nebezpečného zákona trvá, je nutné, jak víte, aby se pro něj vyjádřilo minimálně 101 poslanců.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda