PODPORUJEME

Den pro rodinu a manželství 2019


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


V.O.R.P.

Výbor na obranu rodičovských práv


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

30.11.2005
Kategorie: Zdravotnictví

Autor: Konzervativní strana

Tisková zpráva ke stavu zdravotnictví


Konzervativní Strana je přesvědčena, že rázné zásahy do zdravotnictví prováděné ministrem MUDr. Rathem nemohou přinést zlepšení práce oboru. Prokazují jen nekompetentnost tento resort vést. Směr nastolené nové cesty povede jen k další devastaci ve zdravotnictví. Základní chyby některých rozhodnutí se ukazují již nyní. Americké Obchodní centrum při Harvardské universitě došlo před rokem 1960 k závěru „pokud je něco možné, zkusme to". O 10let později na základě zkušeností a analýz pak toto stanovisko změnilo na „pokud si nejsme dokonale jisti, nedělejme to!". Představitelé ministerstev se však tváří a tvrdí, že teorie pře rokem 1960 je ta jediná správná. Celé řízení se stává řízením bez jakékoli odpovědnosti. Kontrolní mechanismy neexistují a nadále nejsou vypracovávány a to zcela záměrně vzhledem k žádoucí beztrestnosti za napáchané činy a rozhodnutí. To vše s korupčním a amorálním prostředím naší společnosti nynější stav jen dále devastuje.

Také o odpovědnosti, znalosti řízení oboru a morálním politickém profilu MUDr. Ratha je možné vážně pochybovat. Lékařská komora není schopna se vyjádřit k rozhodnutí ministra. To je však vzhledem k tomu, jaké jsou vzájemné vztahy ve vedení komory, zcela pochopitelné. Vzájemná závislost slouží jen k získávání placených míst a výhod z funkce plynoucí, jak svědčí i informace o práci paní MUDr. Klimovičové. Její abdikace nemůže přesvědčení o morálně prohnilé skutečnosti ve vedení komory nijak zmírnit. O morálně prohnilé skutečnosti, která je dědictvím současného ministra zdravotnictví.

Cesta z propasti, ve které se zdravotnictví ocitlo, vede jen přes příkladný rozbor všech neřestí prováděných „v zájmu" zdraví občanů po dobu uplynulých 15ti let. Je nutné začít zastavením chaotických kroků MUDr. Ratha a to nejlépe jeho odstoupením. To se však očekávat nedá. Proto by jej měl předseda Vlády co nejdříve odvolat.

V Praze, 30. listopadu 2005

za Předsednictvo Konzervativní strany

Jan Fořt

předseda