PODPORUJEME

Pochod pro život 2023 - již 15. dubna!


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.08.2009

Autor: Konzervativní strana

Srpnové výročí

„Kdyby vaši konfiskátoři svými úvodními zločiny nezískali moc, jež jim zaručuje beztrestnost ve všech zločinech, kterými se od té doby provinili a které teprve napáchají, nikoli sylogismus logika, ale energická rána kata by vyvrátila sofistiku, která se stala spolupachatelkou loupeže a vraždy.“ (Edmund Burke)


Praha 21. srpna 2009

V loňském roce tomu bylo 40 let, co naše země byla v souladu se žádostí našich bolševiků okupována armádami Varšavského paktu v čele s armádou SSSR. Zatímco 21. srpna 1968 byla role našich vlastizrádců poněkud zastíněna siluetami agresorových tanků, o rok později, v srpnu 1969 již naši vlastní bolševici hráli jasný, aktivní prim. Toto smutné výročí, v jistém smyslu ještě smutnější než samotný vpád cizích armád, si dnes připomínáme stejně jako vlastní okupaci.

Srpnové události roku 1969 jsou jedním z podstatných mezníků v historii lámání páteře občanů naší země. Neboť v těchto mezních okamžicích u nás ve 20. století vždy vítězila ta horší část společnosti, následovaly emigrace a degradace. Buzením nadějí a jejich důsledným mařením byli a jsou opakovaně vyháněni a znechucováni ti, kteří by mohli vzít odpovědnost za sebe a za společenství do vlastních rukou. Bolševický režim na tomto základě vytvořil jeden ze systematických procesů, které mu účinně sloužily k detekci a eliminaci byť jen potenciálních třídních nepřátel. Lidé s bohatou praxí v této činnosti měli řadu příležitostí k její aplikaci i po roce 1989.

Konzervativní strana považuje za alarmující, že

  • na naší politické scéně stále působí zločinná KSČM, která se kvýše uvedeným nejhorším tradicím bezostyšně hlásí,
  • vjiných politických stranách, včetně těch „pravicových", je vysoká míra tolerance kbývalému členství vKSČ, a to i ke členství nikoli pouze řadovému,
  • společnost jako celek bagatelizuje průběh i důsledky totality a je občas dokonce stižena závany „ostalgie",
  • antikomunismus není považován za něco zcela přirozeného a nezbytného, ale naopak se dokonce objevují hlasy, které před ním varují.

Výslednicí těchto skutečností je současnost, kdy i tzv. pravicoví politici inklinují k Moskvě, klientelistické vztahy stojí na vazbách z totalitního období a nejsilnější politické strany se lehce shodnou na „nepolitické vládě" plné ex-členů KSČ. Tragické přitom je, že pokud měli být do ministerských postů jmenováni lidé z prostředí, které se nachází jen těsně pod nejvyššími - mediálně nasvícenými - patry politiky, dost pravděpodobně z nikoho jiného, než z bývalých členů zločinecké organizace ani nebylo možné vybírat. Mezi dnešními politiky a vysokými státními úředníky je až příliš mnoho dědiců posledních dvou desetiletí totality. Beztrestnost jim zatím zaručují již spáchané zločiny, které jim dopomohly k moci a majetku, spolupráce velkého množství soudruhů a zločiny nové.

Konzervativní strana

za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman, kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715