PODPORUJEME

Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

27.06.2000
Kategorie: Lidská práva

 

SKS k Petici za projevení úcty

členům odbojové skupiny bratří Mašínů. Připojení se k Petici.


Strana konzervativní smlouvy plně podporuje Petici za projevení úcty členům odbojové skupiny bratří Mašínů. Níže uvedený text má jenom podtrhnout některé aktuální souvislosti a nutnost, aby se důležité otázky lidské existence staly předmětem veřejného zájmu.

Názory na činnost bratří Mašínů a členů odbojové skupiny se přirozeně dodnes v naší společnosti různí. Přesně řečeno jsou jenom dva: První, reprezentované lidmi, proti kterým Mašínové zvedli nejen svůj hlas, ale také své zbraně - tj. komunisty všeho druhu a těmi, které komunistická propaganda přesvědčila o tom, že na po zuby ozbrojeném účetním se stala sprostá vražda. Opačný názor mají ti, kteří ve svobodě spatřují hodnotu, na obranu které je nutno stále přinášet i oběť nejvyšší. Národ, který tento druhý přístup neocení, nevyzdvihne na piedestal nejvyšší, nemá jinou naději než živořit v zajetí přízemních a chatrných choutek oligarchů všeho druhu.

Zajímavější prostor pro naše veřejné debaty může otevřít ocenění odbojové činnosti těch, kteří zlo komunismu rozeznali a aktivně proti němu vystoupili v době, kdy se drtivá většina národa na tomto zlu buď podílela nebo byla přesvědčena, že proti jeho přesile nelze nic dělat, vymlouvala se na zradu politiků, případně se kojila planou naději, že komunistická zvrácenost nemůže mít dlouhého trvání. Můžeme se tím vrátit k základním otázkám našeho bytí jako národa, naší lidskosti a hodnot, kterým jsme ochotni zasvětit svůj život. Byli-li lidé v každém okamihu dějin konfrontování s podobnými otázkami, nebylo by bláhové se domnívat, že právě my jich budeme ušetřeni? A když, umíme si dnes spočítat cenu, kterou za to zaplatíme? Dnešní svět rozhodně není procházkou růžovým sadem. I my se budeme muset stále rozhodovat, na které straně stojíme: zda na straně svobody nebo na straně otroctví - i když bude mít operetní charakter. Možná o to hůře.

Je zcela přirozené, že po selhání tolika jiných možností, se naděje autorů Petice upínají k hlavě státu a předsedům zákonodárných komor. Jsme si vědomi, že k navrhovanému kroku je v dnešní době nutná značná dávka politické odvahy. Už jen proto, že jsem denně svědky nepřehlédnutelných signálů návratu praktik a lidí minulé éry. Jejich deformovaného náhledu na svobodu, demokracii, čest, morálku. Jejich bezostyšného cynismu a arogance.

Spoléháme na politickou odvahu pana prezidenta, spoléháme na jeho pochopení pro hodnoty, pro které stojí žít, pracovat i umírat. Navrhujeme proto, aby pan prezident, pokud neuspěje v Parlamentu, udělil vysoké státní vyznamenání právě Ctiradovi a Josefovi Mašínovým, a tím z nich udělal vzor pro to, jak se chovat v časech nejhorších, v časech, kdy je ve hře naše svoboda, čest nebo spravedlnost.

 

17.8.2000

 

Předsednictvo Strany konzervativní smlouvy