PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

16.12.2009

Autor: Konzervativní strana

Podpora zachování tradičních hodnot

Tiskové prohlášení - podpora polské a slovenské reakce na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva


Praha 16. 12. 2009

Tažení proti tradiční kultuře Evropy a jejím symbolům, jejímž posledním projevem je pokus o zákaz křesťanských symbolů v Itálii, má zjevně vést ke zničení historických kořenů zemí Evropy. Podaří-li se tento cíl uskutečnit, povede to k dalšímu bujení nadnárodní byrokracie a administrativy, která bude za společné „evropské" peníze, ve jménu dodržování „lidských práv", „záchrany planety", „podpory potřebných", atd. postupně ukrajovat naši svobodu ve všech dalších oblastech.

S rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva nesouhlasíme. Ve věci „zákazu křížů v italských školách", zcela ignorující místní zvyklosti, tradice a přání naprosté většiny tamních obyvatel, se naštěstí nejedná o vykonatelné rozhodnutí klasického soudu, ale o doporučení (EU ani její jednotlivé státy nejsou podřízeny jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva).

Podporujeme rozhodnutí Polského Sejmu a Parlamentu Slovenské republiky ohledně ponechání svých tradičních křesťanských symbolů ve školách a na veřejnosti, která byla přijata v reakci na zmíněné doporučení Evropského soudu pro lidská práva. Vyzýváme presidenta, Parlament a vládu České republiky, jakož i občany, aby postoj zemí, které se oprávněně snahám o takové nepatřičné vměšování brání, podpořili.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715).