PODPORUJEME

Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.02.2009

Autor: Konzervativní strana

Odposlechy

Tisková zpráva k novele trestního zákona obsahující zákaz zveřejňování odposlechů.


V Praze, dne 10. února 2009

 

Konzervativní strana je silně znepokojena tím, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přijala novelu trestního zákona obsahující zákaz zveřejňování odposlechu a hrozbu trestního postihu novinářům, kteří tento zákaz poruší.

Konzervativní strana plně chápe nutnost trestního postihu v případech zveřejnění informací, týkajících se národní bezpečnosti (či aktuálně probíhajícího policejního vyšetřování, které by mohlo být zmařeno...), ale je přesvědčena, že to je již dostatečně pokryto dosavadní právní úpravou a žádné novelizace proto není potřeba. Naproti tomu odposlechy rozhovorů politiků s podnikateli či lobbisty o veřejných zakázkách, nových zákonech, presidentských volbách, apod. obsahují informace, jejichž zveřejnění je bezpochyby ve veřejném zájmu. Postih toho, kdo takové informace „vynesl", je případně možný, pokud se dotyčný svým jednáním dopustil porušení některého z platných zákonů. V žádném případě ale nepovažujeme za přípustnou právní persekuci novinářů, kteří těchto informací ve veřejném zájmu využijí. Zaráží nás přitom, že poslanecký návrh zákona inicioval pravicový poslanec a byl schválen velkou většinou pravicových poslanců, což vyvolává dojem, že jim nejsou cizí levicové postoje omezování občanských svobod a zároveň to vzbuzuje podezření, že všichni poslanci, hlasující pro zákon, se příslušného zveřejňování obávají.

Konzervativní strana je současně pobouřena pokutováním novinářky Sabiny Slonkové za odmítnutí zveřejnit svůj zdroj informací. Právo novináře na utajení svých zdrojů považujeme za nutnou výsadu svobodného tisku v demokratické společnosti, opět s výjimkou porušení bezpečnosti státu (nebo vyšetřování závažné trestné činnosti...). Jsme přitom přesvědčeni, že má-li být uchována možnost nezávislého tisku kritizovat aktuální mocné, je takové nezveřejnění zdroje nejen právem, ale i povinností novináře.

Konzervativní strana je přesvědčena, že přijetí výše zmíněné novely, stejně jako právní postih novináře za utajení jeho informačních zdrojů, je významným omezením naší demokracie a krokem zpět k totalitnímu způsobu vládnutí.

 

Martin Rejman

kancléř

 

Ing. Myslibor Chalupa, CSc.

člen Předsednictva