PODPORUJEME

Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.06.2010

Autor: Konzervativní strana

Nezapomeneme

Tiskové prohlášení u příležitost Dne památky obětí komunistického režimu.


Praha 25. června 2010

27. červen je Dnem památky obětí komunistického režimu. Toho dne byla v roce 1950 popravena snad nejznámější oběť zvůle komunistické justice, doktorka Milada Horáková. Nebyla ovšem první. Již o rok dříve, 21. června 1949, byl na plzeňských Borech popraven legionářský hrdina generál Heliodor Píka, který se - mimo jiné - v roce 1945 odvážil protestovat proti sovětskému záboru Podkarpatské Rusi. Spolu s Miladou Horákovou byli tehdy popraveni i Jan Buchal, JUDr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Monstrproces s doktorkou Horákovou a dalšími dvanácti obžalovanými odstartoval řadu dalších menších i větších procesů, při nichž bylo nespravedlivě odsouzeno přes dvě stě tisíc lidí, kteří si celkově odseděli přes milion let...

Milada Horáková patřila k malé menšině těch, které komunisté nezlomili ani za pomoci sovětských poradců a nejrůznějších zrůdných praktik, ať už šlo o použití psychofarmak, upírání spánku, týrání zimou i nejrůznějších druhů mučení. Je téměř nepochopitelné, že Milada Horáková tomu všemu odolala a zachovala si lidskou důstojnost až do samotného konce. Na nikoho, kdo se nakonec zlomil, nelze po takovém nelidském zacházení hledět jako na člověka, který selhal. Zázrakem spíše je, že se našlo několik takových, kteří neselhali. Zrůdnost komunistického režimu nebyla pouze v justičních vraždách a zinscenovaných procesech. Snad ještě horší byl požadavek, aby obyvatelstvo těmto zločinným aktům tleskalo. Pokud se někoho mučení zlomilo, těžko mu to vyčítat. Odsudek si ovšem zaslouží ti, kdo dobrovolně a rádi podepisovali petice, dožadující se trestu smrti pro „zrádce". Morálně nepochopitelné je i to, že se dnes najdou lidé, kterým nevadí být členy organizace nesoucí ve svém názvu „komunistická strana". A tomuto národu rozhodně neprospěli všichni ti, kteří se tím či oním způsobem postarali, aby zločiny komunismu zůstaly nepotrestány. Vůle k takovému vypořádání je rok od roku menší a svým způsobem je jen logické, že bude klesat.

Morální zdraví tohoto národa ovšem vzhledem k této skutečnosti zůstává narušeno a podlomeno. Projevuje se to i obecným přesvědčením, že i dnes zůstanou nejrůznější zločiny, páchané při plném vědomí některými klíčovými politiky, nepotrestány. Ostatně praxe tento názor jen potvrzuje. Ano, nejde již o justiční vraždy. Motivem je zpravidla pouze nízká touha po mamonu. Smutné ovšem je, když národ jako celek nevěří ve spravedlnost. Tuto víru mu komunisté vzali - a doposud se mu nevrátila. Nutnou podmínkou je připomínání jasného bezpráví; i tak je možno přispět k oživení vědomí, co je a co není spravedlivé. I proto se představitelé Konzervativní strany zúčastní u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu pietního aktu u Památníku účastníků protikomunistického odboje a obětí komunistické zvůle v Brně Bohunicích, aby jejich památku uctili.

Konzervativní strana

www.konzervativnistrana.cz

Za správnost vyjádření zodpovídá místopředseda Jan Kubalčík (mistopredseda1@konzervativnistrana.cz).