PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2022 - již v sobotu 30. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.07.2011

Autor: Konzervativní strana

Není práv bez povinností

Žádná zdravotní péče není zadarmo.


Ministr zdravotnictví Leoš Heger prohlásil, že reforma zdravotnictví „Musí přinést lepší zdraví a lepší život, středobodem je vždy pacient. Musí být definována jeho jasná práva, ale také jasné povinnosti. Pokud se například nepodrobí odborným doporučením, je to všechno k ničemu a jde o vyhozené peníze.". Konzervativní strana takové stanovisko velmi vítá.

Základ problému práv v rámci zdravotnictví je skryt v interpretaci počátečního nastavení systému. Článek 31 Listiny praví: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon." To je často zcela mylně chápáno jako právo na péči zdarma. Takové právo by však zároveň muselo být provázeno příslušnou povinností všech platit neomezeně vysoké pojistné veřejného zdravotního pojištění, tedy v důsledku právem státu takto stále vyšší pojistné od občanů vybírat.

Obecně je třeba zdůraznit, že Listina práv a svobod jako součást Ústavy je celkově chybným konceptem, neboť každé právo je přirozeně vyváženo povinností - dokonce lze říct, že skutečná práva jsou od povinností odvozena. Základní práva jsou pak odvozena od povinností, jež jsou často zakotveny přímo v Desateru: právo jednoho na život je dáno povinností všech ostatních jej nezabít, právo jednoho vlastnit majetek je odvozeno od povinnosti všech ostatních jej neokrást. Od jaké a čí povinnosti by bylo odvozeno „právo na bezplatnou zdravotní péči"? Odpověď, kterou jsme uvedli, tedy že onou povinností je „povinnost všech platit neomezeně vysoké pojistné veřejného zdravotního pojištění", je zjevně zcela nepřijatelná.

Vyzýváme pana ministra Hegera, aby se zasadil o změnu Článku 31 Listiny práv a svobod např. takto: Každý má právo na záchranu života a na to, aby chránil své zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na dostupnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Z tohoto znění jasně plyne, že 'zákon o zdraví lidu' skutečně stanoví jaká péče, v jakém rozsahu a za jakých podmínek je z veřejného pojištění hrazena tak, aby byl systém dlouhodobě finančně stabilní - což je také v dlouhodobé perspektivě nezbytná podmínka jakékoli péče.

Vítáme návrhy NERVu a ministra Hegera coby kroky správným směrem. Jako nejvýznamnější dílčí opatření navrhujeme, aby občané, kteří o svůj zdravotní stav aktivně pečují, měli znatelně nižší spoluúčast na úhradách za lékařskou péči než ti, u nichž je výskyt, zhoršení nebo chronicita onemocnění důsledkem nedodržování pokynů lékaře, pravidelných preventivních prohlídek, nesprávné životosprávy, nebo jiného jednání, které je v rozporu s odpovědnou péčí o své zdraví.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).