PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

30.05.2012

Autor: Konzervativní strana

Návrh na úpravu volebního systému do Poslanecké sněmovny

Tiskové prohlášení


1.      Konzervativní strana se obrátila již v roce 2005 na členy Parlamentu ČR s návrhem, aby zvážili možnost změny volebního systému do Poslanecké sněmovny.

2.      Konzervativní strana shledává důvody se nyní k problému vrátit, protože podle aktuálních průzkumů (viz např. zde) hrozí v příštích volbách propadnutí až 40 % hlasů v důsledku tzv. pětiprocentní klauzule pro vstup strany do Poslanecké sněmovny.

3.      Konzervativní strana proto navrhuje systém, který podstatně omezí podíl propadlých hlasů a nezvýší riziko vstupu stran s minimálním zastoupením do Poslanecké sněmovny; pětiprocentní hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny může zůstat zachována, ale může být i změněna (snížena).

Podstatou návrhu je poskytnutí možnosti volit dvě strany s označením jedné z nich jako první. Pokud by voličova strana č. 1 bariéru nepřekonala, byl by jeho hlas ve 2. kole převeden na stranu č. 2. Volič by ztrácel svůj hlas jen v případě, že by i jeho druhá strana zůstala pod požadovanými pěti procenty. Počet stran volených takto ve zvoleném pořadí může být rozšířen třeba až na číslo odpovídající počtu kandidujících stran, což považujeme za optimální. Zpracování by sice bylo o něco složitější, ale počet propadlých hlasů by se minimalizoval při současném zachování pětiprocentní klauzule. Zároveň může být v navrhovaném systému zachována možnost preferenčních hlasů. Návrh včetně příkladů je podrobně popsán na webových stránkách Konzervativní strany zde.

Konzervativní strana je připravena své návrhy kdykoli se zástupci parlamentních stran projednat.

Za Konzervativní stranu

Martin Rejman

předseda