PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

06.01.2011

Autor: Konzervativní strana

K současné vnitropolitické situaci

Kauza Drobil jako špička ledovce.


Úroveň korupce v hospodářské části všech veřejných sektorů České republiky značně přesahuje míru běžnou ve většině evropských zemí. Konzervativní strana po celou dobu své existence důrazně upozorňuje na tento pro naši stále mladou demokracii zničující nešvar a navrhuje systémová řešení.

Na letité prameny korupce v nejvyšších sférách řízení našeho státu nyní upozornil vysoce postavený státní úředník pan Libor Michálek. Odhalením připravovaných machinací na Státním fondu životního prostředí jasně poukázal na podstatu metod a postupů, kterými se vládnoucí politické strany a někteří jejich představitelé již téměř dvacet let dostávají k obrovským majetkům. Zasaženy korupcí přitom nejsou pouze v médiích často uváděná ministerstva obrany, zemědělství, nebo životního prostředí, ale s pravděpodobností hraničící s jistotou i ostatní ministerstva a jimi řízené organizace a fondy.

Konzervativní strana vyzývá strany vládní koalice k využití aférou vytvořeného prostoru pro zdokonalení preventivních protikorupčních opatření, aniž by však byla snižována úroveň svobody a bezpečnosti obyvatel naší země a na druhé straně aniž by bylo vyšetření korupce neúměrně komplikováno. Vyzýváme parlamentní politické strany k tomu, aby zanechaly v minulých letech sice nezákonných, ale zřejmě běžných metod vedoucích k vytváření „černých" fondů. Vyzýváme je rovněž ke zveřejnění dokladů osvětlujících vznik tajných kont a původ peněz na nich uložených. Tyto prostředky získané pravděpodobně nelegálními postupy by měly být zaslány na účet státu nebo pod veřejnou kontrolou darovány lidem postiženým katastrofami (např. povodněmi). Vyzýváme strany vládní koalice, aby řešení závažného problému, za nějž korupci považujeme, vzaly skutečně ve smyslu vládního prohlášení za svoji prioritu a přijaly účinná nápravná opatření.

Konzervativní strana navrhuje:

1) při tvorbě zákonů maximálně eliminovat možnosti vzniku korupčního prostředí a zbytečných regulačních úloh státu;

2) urychleně vyřešit problém presidenta NKÚ, posílit personální obsazení tohoto úřadu a zvýšit jeho pravomoci tak, aby měl možnost posuzovat i účelnost a hospodárnost státem vynaložených prostředků;

3) podřídit vnitřní kontrolní orgány ministerstev NKÚ nebo výrazně posílit jejich nezávislost;

4) voblasti potírání korupce posílit pravomoci speciálních policejních útvarů;

5) do výukových programů etiky zařadit na všech typech středních škol protikorupční tématiku.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).