PODPORUJEME

Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

22.02.2002
Kategorie: Lidská práva, Hučín

Autor: Konzervativní strana

K případu Vladimíra Hučína

Stanovisko Konzervativní strany


Již od minulého roku se znepokojením sledujeme vývoj případu pana Vladimíra Hučína. Vážíme si těch, kteří se velmi aktivně k jeho kauze vyjadřují a významnou měrou se tak podílejí na informování celé veřejnosti, potažmo nás.

V souladu s nám dostupnými poznatky a aniž bychom chtěli zpochybňovat nezávislost naší justice, což zdůrazňujeme, jsme přesvědčeni, že by bylo nanejvýš správné, aby

1.                  byl pan Vladimír Hučín vyšetřován na svobodě;

2.                  byli vyměněni dosavadní soudci v tomto případu a to z důvodu podjatosti;

3.                  byla k jednání soudu připuštěna veřejnost, s výjimkou jasně definovaných a důvodných obav ze zveřejňování utajovaných skutečností, které by ohrozilo bezpečnost České republiky;

4.                  se pan ministr vnitra Stanislav Gross veřejně omluvil za své neuvážené výroky o případu Vladimíra Hučína.

Vyjadřujeme přesvědčení, že spravedlnost v naší zemi ještě, resp. již znovu, nezemřela. A tak věříme v její konečné prosazení, byť by cesty k tomuto prosazení byly sebesložitější.

 

V Brně 22. února 2002

 

V úctě, za Konzervativní stranu

 

MUDr. Jan Fořt

předseda