PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

07.05.2010

Autor: Konzervativní strana

65. výročí ukončení 2. světové války v Evropě

Konzervativní strana se připojuje k těm, kteří si tento den vítězství nad nacistickým totalitarismem připomínají.


Praha 7. května 2010

Zítřek je dnem výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Konzervativní strana se připojuje k těm, kteří si tento den vítězství nad nacistickým totalitarismem připomínají. Připomínáme však také, že 2. i 1. světová válka byla zejména důsledkem hodnotového úpadku Západu. Náš dnešní materiální blahobyt nás před příští možnou katastrofou nemusí ochránit.

V nejširším možném pohledu ctíme nevinné oběti konfliktu a památku všech, kteří jakkoli přispěli k porážce hitlerismu, který měl na svědomí miliony lidských životů a nevyčíslitelné duchovní i materiální škody, a kterému můžeme poděkovat za umožnění nástupu komunistické totality do Evropy. Naprostá porážka nacismu pak sice otevřela dveře lepší poválečné budoucnosti, ale ne všichni uměli tuto příležitost náležitě využít. Jedněmi z těch, kteří dokázali zužitkovat nabídnutou naději nejlépe, byli nakonec sami Němci (nebo alespoň jejich část), kteří byli donuceni denacifikovat, reflektovat kriticky svoji minulost, dokázali se z ní poučit a za pomoci západních spojenců vybudovat silnou a prosperující zemi, která není hrozbou pro své sousedy.

V užším pohledu politickém nezbývá než poděkovat za osvobození části naší vlasti západním spojencům. S příchodem Rudé armády k nám totiž byl s plnou silou zavlečen sovětský bolševismus - rudý totalitarismus, který pouze vystřídal předchozí totalitarismus hnědý. Proto, přes úctu ke každému padlému, který byl v uniformě Rudé armády téměr pouhým nástrojem v rukou sovětské tyranie, nesdílíme přesvědčení, že se jednalo o v pravém smyslu toho slova osvobození. Jedno jho bylo nahrazeno druhým, nejméně stejně těžkým.

Vždyť konec 2. světové války byl pro nás vytýčen v Moskvě Smlouvou o československo-sovětském přátelství či Košickým vládním programem. Podle těchto not došlo k zákazu politických stran, znárodňování a vyhánění. Vyústěním pak bylo odmítnutí Marshallova plánu a únorový puč. Smutným konstatováním pak je, že sovětská moc se v naší vlasti etablovala snáze než v jiných nově dobytých územích. Z našeho vlastního zásadního podílu na temných událostech naší moderní minulosti se nemůžeme nijak vyvinit.

Konzervativní strana si proto konec 2. světové války připomíná jako jednu z promarněných příležitostí, kdy české země měly šanci navázat na to lepší ze své minulosti, ale vydaly se cestou bolševického barbarství. Ostatně soudíme, že je třeba zakázat Komunistickou stranu, stejně jako byla zakázána NSDAP.

Konzervativní strana

Dejte minulé Sněmovně známku, kterou si zaslouží: volte 5 - www.konzervativnistrana.cz

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715).