PODPORUJEME

Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

12.04.2010
Kategorie: Právo, Lidská práva

Autor: Konzervativní strana

60 let Akce K

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byly ozbrojenými složkami komunistického režimu přepadeny kláštery mužských katolických řeholních řádů.


Praha 13. dubna 2010

Je tomu právě 60 let, co byla po mnohaměsíční přípravě realizována Akce K. V noci z 13. na 14. dubna 1950 přepadl komunistický režim prostřednictvím svých ozbrojených represivních složek - SNB, StB a Lidových milicí - kláštery mužských katolických řeholních řádů. Řeholníci byli internováni a řada z nich následně skončila na mnoho let v komunistických věznicích a koncentračních pracovních táborech. Život v klášterech byl podrobně sledován již dlouhou dobu před tím, mimo jiné pomocí tzv. církevních tajemníků či přímo do klášterů dosazených „státních zmocněnců". Do akce samotné bylo nasazeno několik stovek příslušníků ozbrojených ložek. Za oběť Akci K padlo 219 řeholních domů, internováno bylo 2376 řeholníků. Jen o málo měsíců později čekal podobný osud i ženské řehole, jejichž poněkud pozvolnější likvidace byla provedena v rámci tzv. Akce R.

Likvidace řeholních řádů byla součástí celkového proticírkevního tažení, které bylo totalitním režimem důsledně vedeno. Samotné Akci K předcházel proces zinscenovaný za účelem diskreditace řádů a tedy dodání ospravedlňujícího důvodu pro jejich následnou likvidaci. Součástí procesu byla doznání vynucená mučením, využitím drog a StB podstrčených důkazů (zbraně v Želivském klášteře, událost známá jako čihošťský zázrak). Rozsudky se pohybovaly od 9 let žaláře po doživotí.

Konzervativní strana považuje tyto události za pro komunistický režim příznačné. Komunistická dikatura byla, spolu s diktaturou nacistickou, přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě. Je proto naší morální povinností bojovat proti oběma až do jejich úplného zničení.

Současným mocným pak připomínáme nutnost spravedlivého majetkového vyrovnání státu s církvemi, aby mohla následovat náležitá odluka (viz přiložená tisková zpráva Konzervativní strany z 31. ledna 2008). Zneužívání tohoto tématu a populistické vyvolávání závisti v lidech je ukázkou mravní úrovně každého, kdo tak činí. Sami se takoví politici staví do role následovníků těch, kteří ve jménu komunistické ideologie vyjádřili svůj vztah k základům naší civilisace plánováním a provedením ozbrojeného nočního přepadení před 60 lety.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715).