PODPORUJEME

Pochod pro život 2023 - již 15. dubna!


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.03.2010

Autor: Konzervativní strana

11 let v NATO

Stanovisko k výročí přijetí ČR


Praha 12. března 2010

Před jedenácti lety byla Česká republika přijata do svazku zemí NATO. Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou.

Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše je to dobře ve světě, ve kterém stále nebyl poražen islámský terorismus, a kde nám je vyhrožováno i mocností, jejíž předchůdkyně nás před 42 roky okupovala.

Naši vojáci jsou vyslaní do Afganistanu posílit misi NATO s cílem chránit místní obyvatelstvo před terorismem a pomoci mu budovat válkami zničené domovy a infrastrukturu. Je velmi potěšitelné, že se tak podílejí na společné obraně a těší se uznání našich spojenců. Těmto vojákům patří náš dík, tím spíš, že jejich pozice je neustále ztěžována hanebnou politikou naší levice.

Konzervativní strana apeluje na vládu České republiky, aby připomněla všem vládám zemí, sdružených v NATO, nutnost utužení transatlantických svazků. Evropské státy by měly aktivně spolupracovat se Spojenými státy, zejména v Afganistanu a Iráku, protože konečné vítězství a s tím spojená mírová obnova těchto zemí znamená v první řadě skutečnou pomoc tamním lidem a v důsledku toho výrazné zlepšení našeho obrazu v očích muslimského světa a významné posílení naší ochrany před terorismem. Naopak případné selhání v Afganistanu a Iráku by nepochybně znamenalo podstatné zvýšení rizika teroristických akcí přímo na území členských států NATO. Od dnešní vlády Spojených států amerických je tedy namístě žádat jasné a nezpochybnitelné ujištění, že čl. 5 Charty NATO považuje za platný, a od velení NATO, že je na plnění tohoto závazku stále připraveno.

Domníváme se konečně, že u příležitosti tohoto výročí je třeba připomenout Stát Izrael, který je zcela nepochybně součástí západní, židovsko-křesťanské civilizace, statečně ji brání a je vystaven nepřetržitým útokům nepřátel, včetně hrozeb napadením jadernými zbraněmi ze strany Iránu. Stát Izrael přitom nepožívá výhod členství v NATO. Konzervativní strana připomíná svůj návrh, prvně vznesený v r. 2002 a poté několikrát opakovaný: je třeba pozvat Stát Izrael do NATO (viz příloha); proto vyzýváme znovu vládu České republiky, aby v tomto smyslu naléhala na naše spojence a sama podnikla všechny kroky vedoucí tímto směrem, které jsou v její kompetenci.

 

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715).