PODPORUJEME

Den pro rodinu a manželství 2019


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


V.O.R.P.

Výbor na obranu rodičovských práv


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.09.2001
Kategorie: Zahraniční politika

Autor: Konzervativní strana

Výzva Předsednictva Konzervativní strany

Prezidentovi ČR, Předsedům obou komor Parlametnu ČR a Předsedovi Vlády ČR - k teroristickým útokům na USA


VÝZVA

Presidentovi České republiky, panu Václavu Havlovi

Předsedovi Senátu Parlamentu ČR, panu Petru Pithartovi

Předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, panu Václavu Klausovi

Předsedovi vlády České republiky, panu Miloši Zemanovi

 

Vážení pánové,

 

Před necelými dvanácti lety bylo Československo státem, který aktivně podporoval mezinárodní terorismus. Stále jsou mezi námi ti, kteří za to politicky odpovídají; ti, kteří teroristy učili nenávisti k "západnímu imperialismu", školili je, vyzbrojovali a financovali jejich různá hrůzná hnutí. Nenávist mnohých těchto lidí k našim dnešním spojencům i k naši dnešní, byť nedokonalé, demokracii není ani dnes menší; je jen skrývaná. Protože jsme se nevypořádali se zločiny komunismu, nepotrestali jeho zločince můžeme dnes s hrůzou, odporem a hněvem slyšet a číst názory lidí schvalujících teroristické akce proti Spojeným státům americkým.

Obracíme se proto na vás, pane presidente, pánové předsedové obou komor Parlamentu a pane předsedo vlády, abyste, každý jednotlivě podle svých kompetencí a všichni dohromady:

  1. Vyjádřili lítost a omluvu našim spojencům za to, že v minulosti Česká republika, jako součást bývalého socialistického Československa, aktivně podporovala mezinárodní terorismus.
  2. Využili všech současných zákonů, aby mohli být souzeni všichni, kteří schvalují a budou schvalovat jakýkoli teroristický útok proti USA.
  3. Využili všech současných zákonů, aby mohli být souzeni všichni, kteří finančně podporují terorismus tím, že s ním obchodují. V případě odsouzení pak kromě trestu odnětí svobody těchto lidí musí dojít i k propadnutí jejich majetku ve prospěch státu.
  4. Vyjádřili jasný a jednoznačný souhlas se všemi odvetnými akcemi Spojených států amerických a vyslovili neodvolatelný závazek, že se k těmto akcím připojíme všemi prostředky, které máme k dispozici a o které budeme požádáni, po dobu, po kterou budou tyto akce trvat.
  5. Vydali spojencům veškeré materiály, které dokumentují a dokazují účast bývalého Československa na podpoře, vyzbrojování a výcviku teroristů; včetně umožnění výslechu všech osob, které měli jakékoli kontakty s teroristy.
  6. Zajistili, že z bezpečnostních složek, tajných služeb, armády a státních institucí odejdou všichni, kteří před listopadem 1989 měli jakýkoli styk s mezinárodním terorismem.
  7. Důsledně uplatňovali Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a zajistili, aby byl zákon doplněn o sankce za jeho porušování.
  8. Zajistili, aby Český rozhlas a Česká televize jako veřejnoprávní media neumožnila šířit antiamerikanismus, jak jsme toho bohužel stále svědky; a aby při výběru ze zahraničního tisku zachovávali minimálně rovnováhu mezi stanovisky, které podporují Spojené státy a stanovisky, které jsou k nim kritické.
  9. Na nadcházejícím summitu NATO v Praze v příštím roce navrhli našim spojencům přijetí státu Izrael do NATO.
  10. Přijali rozhodnutí, že velvyslanectví ČR ve státě Izrael se přesune z Tel Avivu do Jeruzalému, který tímto bude ČR považovat za hlavní město státu Izrael.

Jsme přesvědčeni, vážení pánové, že v zájmu upevnění demokracie v naši zemi, zachování bezpečnosti svobodného světa, ke kterému nyní, díky Bohu, patříme, a pro blaho svobody všude na světě naši výzvu přijmete.

 

Za Konzervativní stranu:

 

Jan Fořt, předseda

Roman Joch, místopředseda

Rudolf Šimek, místopředseda

Miroslav Kulhavý, místopředseda

Martin Rejman, kancléř

Jaromír Morávek, člen předsednictva

Miroslav Beňo, místopředseda