PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2022 - již v sobotu 30. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

04.04.2016
Kategorie: Konzervativci a ti druzí

Autor: Konzervativní strana

Volební systém, Financování politických stran

Otevřený dopis senátorům a poslancům Parlamentu ČR


Vážené senátorky, vážené poslankyně, vážení senátoři, vážení poslanci,

6. dubna 2014 jste obdrželi na vědomí otevřený dopis, který Konzervativní strana adresovala ministrům Andreji Babišovi a Jiřímu Dienstbierovi (viz Příloha 1). Tento dopis vyzýval ke zvážení návrhů Konzervativní strany ve věci financování politických stran (viz Příloha 2).

13. prosince 2010 jsme otevřeným dopisem „Volební systém - jeden z klíčů k rozumné budoucnosti" (viz Příloha 3) oslovili, v dané věci zdaleka nikoli poprvé, vaše předchůdce s návrhy Konzervativní strany na úpravu volebního systému v naší zemi. V tomto dopise jsme mimo jiné uvedli:

Konečně, se znepokojením jsme sledovali ovlivnění nedávných komunálních voleb prostým ‚nakupováním hlasů'. Jsme přesvědčeni, že musí být nalezena cesta, jak takové praktiky preventivně komplikovat a pokud prevence nepomůže, tak odhalovat a tvrdě postihovat, neboť se jedná o přímý útok na jeden z pilířů svobodné společnosti."

V programovém textu Konzervativní strany „Volební systém" (viz Příloha 4) jsme tento bod konkretizovali:

Ještě vážnějším systémovým problémem je ‚nakupování' hlasů prostřednictvím populistických slibů, resp. cíleným tlakem na to, aby se co nejvíce lidí stalo klienty sociálního státu. Jsme si vědomi kontroverznosti návrhu, ale jednou z možných cest k eliminaci zmíněných neblahých jevů a trendů by bylo následné vyplácení nějaké adekvátní částky (např. 100 Kč) každému oprávněnému voliči, který se daných voleb nezúčastní."

Tento návrh se stal předmětem aprílového žertu redakce serveru iDNES.cz (Jan Wirnitzer: „Chcete volit, nebo stokorunu? Strany chtějí obrnit volby před populisty", 1.4.2016). S lítostí konstatujeme, že skutečnost, kdy se návrhy vedoucí rozumným směrem zdají novinářům podílejícím se významnou měrou na ovlivňování veřejného mínění k smíchu, nevypovídá o stavu našeho společenství, a tím spíše o jeho perspektivách, nic lichotivého. Využíváme však této příležitosti, abychom naše výše zmíněné návrhy znovu nabídli vaší pozornosti - pokud ne onen zesměšněný, třeba zaujme, tentokrát vážně, některý jiný.

S pozdravem, za Konzervativní stranu

Josef Bílek

předseda

Schváleno Sněmem Konzervativní strany 2. dubna 2016.

Přílohy:

1.       Otevřený dopis Andreji Babišovi a Jiřímu Dienstbierovi

2.       Financování politických stran - programový text Konzervativní strany

3.       Volební systém - jeden z klíčů k rozumné budoucnosti, oteřený dopis senátorům a poslancům Parlamentu ČR.

4.       Volební systém - programový text Konzervativní strany

Na vědomí: veřejnost, tisk