PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

19.09.2002
Kategorie: Zahraniční politika, Bezpečnost

Autor: Konzervativní strana

Otevřený dopis ministerstvu zahraničí

Konzervativní strana volá po pozvání státu Izrael do NATO.


Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

K rukám pana ministra JUDr. Cyrila Svobody

Loretánské nám. 5

118 00 PRAHA 1

 

Konzervativní strana
U Průhonu 6
170 00 PRAHA 7
www.skos.cz, skos@skos.cz

Věc: Otevřený dopis

Vážený pane ministře,

Konzervativní strana Vás tímto vyzývá, abyste na nadcházejícím listopadovém summitu NATO, který se bude konat v Praze, předložil návrh zástupcům ostatních členských zemí NATO, aby Organizace Severoatlantické smlouvy vyzvala stát Izrael ke vstupu do NATO, z těchto důvodů:

Za prvé, stát Izrael - stejně jako Španělsko, Itálie, Řecko a Turecko - je středomořskou zemí, a tedy splňuje geografickou podmínku příslušnosti k severoatlantické oblasti.

Za druhé, stát Izrael je liberální demokracií, tedy splňuje politickou podmínku členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy.

Za třetí, stát Izrael je kulturně, společensky a civilizačně součástí západní civilizace, tedy civilizace, k jejíž obraně byla NATO primárně vytvořena.

Za čtvrté, stát Izrael jakožto demokracie je zároveň ohrožována autoritářskými silami, jež usilují o jeho zničení a tohoto svého dávno proklamovaného cíle se v praxi - vzdor různým rétorickým akrobaciím - nikdy nevzdaly. Jinými slovy, Izrael je přesně v té samé situaci, v jaké bylo Československo v roce 1938, v jaké byla Evropa v první polovině 40. let, a v jaké byla celá západní civilizace od poloviny 20. století až do konce jeho 80. let. Spor na Blízkém východě je sporem o tom, zda jediná liberální demokracie a součást západní civilizace v tomto regionu má právo na existenci a zda jako politická společnost přežije. Členství Izraele v NATO by napomohlo tuto otázku zodpovědět kladně.

Za páté, bylo by pro naši vlast ostatně velkou ctí, kdyby právě ČR vyzvala NATO k přijetí státu Izrael. Česká republika, která má tolik zkušeností se zákeřnými útoky na civilizovanou formu vlády, maskovanými pod líbivými záminkami práva národní menšiny na sebeurčení, práva dělnické třídy na sociální pokrok proti reakci, či práva táboru míru na bratrskou internacionální pomoc proti kontrarevoluci, k nimž došlo v letech 1938, 1948 a 1968, má všechny důvody vědět, že civilizovaná forma vlády, má-li mít naději přežít, musí mít i právo se aktivně bránit. Toto právo stát Izrael nyní využívá. Má mít nárok na naši pomoc, kterou by mu členství v NATO zajistilo. Stát Izrael v hodině svého vzniku čelil okamžitému násilnému pokusu o jeho zničení. V této hodině se mu dostalo výrazné pomoci právě od České republiky. Veškeré morální právo vyzvat k přijetí státu Izrael do NATO tedy po zásluze přináleží právě České republice.

A konečně za šesté, po zajištění bezpečnosti státu Izrael, kterou by mu členství v NATO garantovalo, lze taky doufat, že by byly naplněny i ty požadavky a nároky palestinského národa, jež jsou oprávněné a spravedlivé. Tedy členství Izraele v NATO by bylo krokem i k vytvoření samostatného palestinského státu, jenž by se nestal existenční hrozbou státu Izrael. Upřímní stoupenci palestinské státnosti by tedy členství státu Izrael v NATO měli přivítat.

Z těchto důvodů Vás tedy, vážený pane ministře, vyzýváme, abyste na pražském summitu NATO učinil to, co je správné.

 

V Brně, 19. září 2002

 

Konzervativní strana

MUDr. Jan Fořt

Předseda

 

Na vědomí: Prezident ČR Václav Havel, Vláda ČR, Ministerstvo obrany ČR, NATO, zastupitelské úřady v ČR těchto států: BRD, Francie, Itálie, Izrael, Kanada, Polsko, UK, USA, tisk