PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2022 - již v sobotu 30. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

17.04.2010

Autor: Konzervativní strana

Kondolence polskému velvyslanectví a straně PiS

Konzervativní strana vyjadřuje všem Polákům, zejména rodinám tragicky zahynulých a všem jejich přátelům hlubokou a upřímnou soustrast.


Kondolence zaslaná Velvyslanectví Polské republiky v Praze

PDF verze

S hlubokým zármutkem sledujeme zprávy o letecké katastrofě nedaleko Smolenska, při které zahynul Váš president Lech Kaczyński se svojí chotí a s celým doprovodem. Tato nepopsatelně krutá katastrofa vzala Polsku dcery a syny, kteří patřili ve Vaší zemi k těm nejcennějším. Jejich rodiny v nich nenahraditelně ztratily své milované, jejich známí své velké přátele a polský veřejný život moudré představitele.

My, občané České republiky, v Lechovi Kaczcyńském ztrácíme velkého a věrného přítele naší země. V této souvislosti vyjadřujeme všem Polákům, zejména rodinám tragicky zahynulých, a všem jejich přátelům hlubokou a upřímnou soustrast.

Odczuwamy głęboki smutek patrząc na tragedię lotniczą niedaleko Smoleńska, przy której zaginął tragicznie Wasz Prezydent Lech Kaczyński wraz z żoną i całą ekipą. Ta okropna katastrofa zabrała Polsce synów i córki, którzy należeli w Waszym Państwie do tych najcenniejszych. W smutku pogrążone rodziny straciły w nich niezwrotnie swych ukochanych, znajomi swych przyjaciół, zaś cały naród swych mądrych przywódców.

My, obywatele Republiki Czeskiej, tracimy w Lechu Kaczyńskim wielkiego i wiernego przyjaciela naszej ziemi. Składamy szczere wyrazy współczucia wszystkim Polakom, szczególnie zaś rodzinom tragicznie zaginionych i wszystkim ich przyjaciołom.

 

Kondolence zaslaná straně Právo a Spravedlnost (Prawo i Sprawiedliwość)

PDF verze

Tragická a s něčím těžce srovnatelná ztráta, která byla způsobena našemu bratrskému národu leteckou katastrofou nedaleko Smolenska, navíc poblíž Katyně, je bolestnou i pro národy žijící v České republice a zvláště pak pro nás, vyznavače konzervativních hodnot.

Vašeho pana presidenta Lecha Kaczyńského považujeme za velkého a věrného přítele naší země, za jediného evropského presidenta, který s důrazem jen jemu vlastním zastával neměnné konzervativní hodnoty jako pevný základ naší kultury a civilizace. Konzervativní strana považuje Vaši stranu za uskupení, které usiluje o stejné cíle. Budeme proto i v naší zemi šířit odkaz tohoto vzácného člověka.

Niepowetowana strata, która spotkała nasz braterski naród w związku z tragedią lotniczą w pobliżu Katynia, jest bolesna i dla nas, w Czechach, zwłaszcza dla nas, wyznawców konzerwatywnych wartości.

Waszego Pana Prezydenta uważamy za wielkiego i wiernego przyjaciela naszej ziemi, za jedynego europejskiego prezydenta, który odważnie bronił wartości konzerwatywne jako pewny kamień węgielny naszej kultury i cywilizacji. Partia Konzerwatywna uważa Waszą Partię za ugrupowanie, które usiłuje o identyczne cele. Składamy Wam szczere i serdeczne wyrazy współczucia.