PODPORUJEME

Den pro rodinu 2022 - již v sobotu 10. září!


Kateřïna Daczická do Senátu!


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.10.2007
Kategorie: Radar, Bezpečnost

Autor: Konzervativní strana

Dopis Tomáši Klvaňovi

Rádi bychom viděli maximalizaci úsilí o to, aby bylo znesnadněno laciné schovávání ideologických důvodů za technické aspekty problému.


Vážený pan

Tomáš Klvaňa, Ph.D.

Úřad vlády ČR

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

 

V Brně, 18. října 2007

 

Vážený pane doktore!

 

Obracíme se na Vás, protože máme zato, že otázky kolem XBR Brdy (dále jen Radar) patří do Vaší kompetence.

Nejprve bychom chtěli vysvětlit naši výchozí pozici k uvedené problematice. Mohli bychom to shrnout snad takto:

Považujeme za důležité, aby ČR měla efektivní obranou politiku a požadujeme, aby vláda ČR ji aktivně naplňovala. Protože podstatou obrané politiky je spolupráce se spojenci, považujeme umístění amerického radaru na našem území za přirozené, pokud

· jsou k tomu jsou věcné důvody a pokud

· potenciální ohrožení obyvatelstva není neúnosně vysoké, tj. rizika, která vzniknou instalací radaru nebudou větší, než ta, která podstoupíme, pokud radar instalován nebude.

Oba tyto důvodu jsou i předmětem široké diskuse, která je, k naší nelibosti, často pouze jen v režii odpůrců radaru. Sami jsme se proto snažili podat veřejnosti problematiku obrany ČR z pohledu požadavku na aktivní obranu a uspořádali jsme v Brně veřejné shromáždění s názvem „Radar? Jen malá splátka za svobodu!", kde vystoupila řada známých osobností.

Otazku radaru, tak jak je prezentována veřejnosti, proto i nadále sledujeme s velkým zájmem. To, co nás nyní zneklidňuje, jsou poznatky prezentované na stránkách Armádního technického magazínu, jenž nepodezíráme z úmyslu šíření poplašných informací v zájmu někoho v pozadí.

Tam (viz <http://www.atmonline.cz/analyzy/pro/xbr.htm>) je k dispozici základní vysvětlení technických parametrů, zejména se zaměřením na konstrukční a výkonové parametry zařízení. Parametry radaru z 11 různých zdrojů:

[1] Skolnik M. I.: Radar Handbook, McGraw-Hill, 1970

[2] Raytheon, výrobce radarů GBR, SBX, XBR... www.raytheon.com

[3] Lockheed Martin, výrobce FPS-117, SPY-1... www.lockheedmartin.com

[4] A report MO ČR-3, 4 a 11/2007 a zvláštní číslo z 2/2007

[5] D. Curtis Schleher, Ph.D: Intro to Electronic Warfare, Artech House-1986

[6] Oficiální informace MO ČR na www.army.cz

[7] Selex, výrobce RAT-31... www.selex-si.com

[8] Velvyslanectví USA v Praze czechprague.usembassy.gov

[9] Missile Defence Agency/MoD USA www.mda.mil

[10] Andrew M. Sessler and group: Countermeasures..., 4/2000, MIT Security Studies Program, www.ucsura.org

[11] www.google.com ....earth.google...

jsou analyzovány a porovnávány.

 

Dále pak, mimo jiné,

1. Autor vyslovuje závěr týkající zdrojů 2,4,6,8: "Věrohodnost uvedených tvrzení je již na první pohled nízká!"

2. Výpočtem dále odhaduje úroveň vyzařování energie do bočních směrů. Výsledek výpoču hodnotí takto: „do postranních smyček bude vyzařován celkový střední efektivní výkon (120 - 54) dBW = 66 dBW. Odvozená střední hodnota efektivního výkonu 66 dBW je přibližně shodná s impulsním efektivním výkonem v ose hlavního svazku u palubních radarů v pásmu 3 cm."

3. Dalšími výpočty je pak odhadována úroveň vyzařování v hlavním směru: Na konci Fresnelovy zóny (asi 40 km od antény radaru) tak může být v průřezu svazku velmi vysoká hustota vysokofrekvenčního výkonu P1:

P1 (střední) = (170 000 W/2000 m2) = 85 W / m2

P1 (impulsní) = (4 500 000 W/2000 m2) = 2250 W / m2

S takovými hodnotami vyzařování ve vlnovém pásmu 3 cm nejsou zatím nikde ve světě zkušenosti.

 

Tyto skutečnosti považujeme za mimořádně závažné, neboť tak vzniká podezření z neprofesionálního nebo z úmyslně klamavého přístupu ze strany předkladatelů oficiálních informací o radaru.

Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste se zasadil o zásadní zlepšení informovanosti veřejnosti o Radaru. Tímto máme na mysli, že veřejnosti je potřeba předložit jasné vyjádření o všech relevantních aspektech způsobem, který vylučuje pochybnosti o meritu věci. Zejména by mělo být jasné nade vší pochybnost:

a) které údaje je možné sdělit veřejnosti. Veřejně sdělitelné údaje pak musí být správné a pro případné porovnání musí být použita jednotná metodika;

b) jaký Radar má být v Brdech instalován, zda

o ten co je na Kwajaleinu, tak jak je;

o ten co je na Kwajaleinu, po rekonstrukci;

o nějaký jiný, podobný a srovnatelný;

o nějaký jiný nepodobný či nesrovnatelný;

c) že všechny parametry Radaru, tedy i ty, které by měly zůstat veřejnosti utajeny, budou odborně posouzeny z hlediska vlivu na osoby, životní prostředí a na technické systémy, jejichž činnost by mohla být činností radaru dotčena;

d) jakým způsobem, jak často a kým kompetentním a oprávněným bude Radar v provozu kontrolován ve smyslu vyhovění příslušným hygienickým a technickým předpisům pro provoz obdodbných zařízení;

e) zda provozovatel radaru (či někdo jiný) přejímá zodpovědnost za všechny případné škody na zdraví a majetku vzniklých jako důsledek činnosti Radaru.

 

Z uvedených důvodů by bylo nanejvýš vhodné zpracovat a veřejnosti předložit i oficiální vyjádření k pochybnostem, které vyslovil autor ve shora citovaném článku a proto Vás i o toto prosíme.

Závěrem bychom rádi vyjádřili vládě ČR i Vám poděkování za to, co již bylo a ještě bude vykonáno proto, abychom byli považováni svými spojenci za důvěryhodného partnera. Rádi bychom viděli maximalizaci úsilí o to, aby bylo znesnadněno laciné schovávání ideologických důvodů za technické aspekty problému. Jsme přitom připraveni těmto snahám v rámci svých možností i nadále pomáhat.

 

V úctě, za Konzervativní stranu

 

Miroslav Beňo

člen Předsednictva

 

Jan Kubalčík

místopředseda