PODPORUJEME

 

Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

05.03.2010

Autor: Konzervativní strana

Dopis přemýšlivému voliči


Vážená paní, vážený pane,

za něco méně než tři měsíce budeme volit své zástupce do Poslanecké sněmovny a výrazně tak ovlivníme příští osud nás všech. Konzervativní strana si uvědomuje vážnost naší společné volby a dovoluje si Vás oslovit s důvody svého rozhodnutí účastnit se voleb a usilovat o Váš hlas.

Našim cílem je vystřídat současné politické elity v Parlamentu ČR, které prosluly zejména tím, že přispěly k nárůstu korupce a zkaženosti ve všech vrstvách naší společnosti. Jedinou příležitostí jak politiku v naší zemi opět vrátit od sobeckých a stranických zájmů zpět k tomu, co má skutečně dělat, tedy k nezištné službě veřejnosti, jsou volby. Pouze tak můžete pomoci lidem, kteří jsou schopni současný stav změnit, vystřídat zprofanované politiky a nastolit klima důvěry v sebevědomou reprezentaci naší společnosti, která by odpovídala úrovni běžné ve vyspělých demokraciích. Pomožte nám jít po nové cestě s novými lidmi. Šance zastavit zadlužování, korupci, klientelismus a cestu na Východ za to stojí.

Obracíme se na Vás, pomozte nám uzdravit současnou společnost moderním uplatněním tradičních hodnot. Pomozte vrátit politice její hlavní roli: službu občanům, i její podstatu: střet idejí. Skončeme společně s prolhanou politickou elitou a jejími nesplnitelnými sliby všeho všem. Říkejme pravdu a hledejme spravedlnost. Vraťme morálku do všech oblastí života. Vraťme se k ideálům 17. listopadu bez těch, kteří je zradili.

Budeme prosazovat:

 • řešení společenské, politické a hospodářské krize především obnovením slušnosti a morálky v české společnosti a všemi níže uvedenými opatřeními,
 • oddělení politických struktur od struktur ekonomických a odstranění monopolu velkých stran, obnovení demokratické soutěže o podíl na moci a zamezení jejího zneužívání,
 • obnovení víry v sílu naší tržní ekonomiky s minimálními zásahy státu, ale s jasnými a jednoduchými zákony postihujícími podvodné jednání,
 • vymahatelnost práva s cílem dát srozumitelně najevo, že nezákonnost se vždy postihuje a po zločinu následuje rychlý a spravedlivý trest bez ohledu na společenské postavení pachatele,
 • redukci centrálních orgánů a na ně navazujících státních institucí k omezení přerozdělování a korupce,
 • zastavení zadlužování státu podstatným snížením výdajů, vč. reformy sociálního systému a zdravotnictví, do šesti let vyrovnaný státní rozpočet, do patnácti let splacení státního dluhu,
 • reformu současného rovnostářského penzijního systému,
 • odstranění omezení drobného a středního podnikání, které je páteří zdravého hospodářství,
 • snížení daňové zátěže, zrušení daňových výjimek a všech demotivujících a nespravedlivých daní - daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí,
 • dokončení zemědělských restitucí, zrovnoprávnění našich hospodářů s jejich kolegy v EU, zvrácení stavu, kdy majitel půdy je v podřízeném postavení k nájemci,
 • odluku církví od státu, podmíněnou navrácením majetku církvím,
 • rozumnou ochranu přírody, krajiny a kulturního dědictví,
 • pevnou vazbu našeho státu se severoatlantickým společenstvím a jeho strukturami v rámci západní civilizace a kultury.

Vážená paní, vážený pane, Konzervativní strana ví, že cesta ke svobodné, slušné a prosperující společnosti bude těžká. Každá cesta však začíná prvním krokem: udělejme jej společně a teď!

Žádáme Vás o podporu a pomoc. Jste-li zastánci výše uvedených názorů, souhlasíte-li s naší snahou, dejte nám to laskavě na vědomí. Chcete-li se stát členem Konzervativní strany, nebo kandidovat na našich kandidátkách, volejte prosím kancléři Martinu Rejmanovi na číslo 603 288 715, pište na adresu Konzervativní strana, Římská 26, 120 00 Praha 2, posílejte maily na volebnitym@konzervativnistrana.cz. Naši volební kampaň můžete finančně podpořit prostřednictvím bankovního účtu 1970096319/0800.

 

Za Vaši důvěru děkuje

 

Konzervativní strana

www.konzervativnistrana.cz