PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

29.01.2002
Kategorie: MS Brno

 

Dopis MS Konzervativní strany Brno

Petru Cibulkovi


Nezávislé Informační a Tiskové Centrum (NITC) na podporu demokratických iniciativ, Necenzurované noviny

k rukám pana Petra Cibulky

 

Městské sdružení Konzervativní strany Brno

 

V Brně 20. prosince 2001

 

Milý Petře,

 

před nedávnem jsme se dověděli nepříjemnou zprávu, že opět přestaly vycházet Necenzurované noviny a že tak důležité databáze příslušníků a konfidentů StB jsou na Internetu dosažitelné už pouze na adrese s koncovkou ".com". Tvé činnosti, která zabezpečuje chod těchto cenných informačních zdrojů, si hluboce vážíme a považujeme ji za jednu z nejpodstatnějších, které se v polistopadovém údobí dějin naší vlasti odehrávají.

Naneštěstí nikdo z nás neoplývá potřebně velkým kapitálem. Nechceme však zůstat stranou a proto jsme se rozhodli (členové Městského sdružení Konzervativní strany Brno) věnovat na obnovu funkčnosti webové stránky "www.cibulka.cz" symbolických 1000,- Kč. Víme, že taková částka nemůže vyřešit Tvé problémy; věříme však, že nejsme sami, kdo doceňuje význam Tvých aktivit.

Závěrem dovol, abychom Tobě i Tvým blízkým popřáli požehnané Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2002.

 

S úctou, za Městské sdružení Konzervativní strany Brno

RNDr. Svatopluk Kalužík

předseda MS Konzervativní strany Brno

MUDr. Miroslav Beňo

místopředseda Konzervativní strany