PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

19.12.2001
Kategorie: MS Brno

 

Dopis brněnským členům politických stran ODA a DEU

Výzva ke spolupráci


Členové politické strany Demokratická unie (DEU) v Brně

Členové politické strany Občanská demokratická aliance (ODA) v Brně

Městské sdružení Konzervativní strany Brno

 

Vážení přátelé, kolegové!

V historicky nedávné době byli mnozí z nás, současných členů Konzervativní strany, členy politických stran DEU a ODA a podíleli se na jejich práci, nebo dokonce na jejich vzniku. Přes všechny důvody, pro které nyní v těchto politických stranách nejsme, zbyla z naší společné práce (krom primárních cílů, pro které byla v dané době činěna) spousta osobních přátelství a cenných zkušeností. Proto jsme si dovolili ono oslovení "kolegové".

Nebudeme opakovat známé fráze o vývoji naší (české i brněnské) politické scény. Připomeňme jen účelové legislativní změny, např.5% bariéru pro vstup do zastupitelstev obcí. Jde nám především o spolupráci všech, kterým leží na srdci věc svobody a prosaditelnosti právního rámce pro její udržení. Mezi ně řadíme především vás. Vždyť v programových materiálech DEU se vždy odráželo její heslo "Nejen prosperita, ale i morálka a právo", základní dokument ODA pak nese název "Cesta ke svobodné společnosti". S obsahem obou jsme se ztotožňovali v dané době a náš vřelý souhlas trvá dodnes.

Pevně věříme, že většina z vás je konzervativní - vždyť jak jinak byste se mohli ztotožnit s obsahem výše zmíněných textů? Jsmepřesvědčeni, že prosazování těchto principů je v dnešní době potřebné, víme však zároveň, jak je obtížné. Je to také způsobeno tím, že konzervativci tvoří jen malé ostrůvky v rámci řady politických stran. Pohlédneme-li zpět, vidíme spoustu malicherností a osobních nevraživostí, které způsobily zbytečné rozepře a ono rozptýlení. To je třeba překlenout. Jiný problém, neméně vážný, je také v překrucování významů slov - v tomto případě v kalení studnic konzervativního politického myšlení v samé jeho definici. Jakých kompromisů je třeba ke spolupráci s těmi, kteří buď káží vodu a pijí víno, či s těmi, kteří se otevřeně hlásí k jiným kořenům politického myšlení? Je pak nejistý výsledek - filosofický i věcný kompromis - hoden úsilí, které je třeba k jeho prosazení?

Horujeme tedy pro spolupráci. Ne však za každou cenu. Jak snadné je rozmělnit sebesilnější myšlenku její relativizací a postupným oklešťováním v samém zárodku! Věříme proto osvědčeným tradičním hodnotám, kterých se konzervativní politická filosofie dovolává. Hlásíme se k dědictví klasické evropské civilizace a k povinnosti předat tyto hodnoty generacím příštím stejně, jako jsme je my obdrželi od těch předchozích.

Zveme vás, vážení přátelé a kolegové, na pravidelná setkání členů Městského společenství Konzervativní strany Brno, která se v současné době konají každé pondělí v 18:00 v prostorách restaurace U Jošta na ul. Veselá v Brně. Navažme společně na tradici Pravé frakce ODA; pohlédněme zpět k základům, z nichž vyrostla DEU. Jistě bude o čem povídat. Těšíme se na shledanou a přejeme Vám i Vašim blízkým požehnané Vánoce a mnoho štěstí a zdraví do roku 2002.

 

V Brně, 19. prosince 2001

 

Za Městské sdružení Konzervativní strany Brno

Svatopluk Kalužík

Jan Kubalčík

Zdeněk Procházka

Radomír Rozehnal