ŽIVOTOPIS
Vlastimil Podracký

Narodil jsem se 5. 9. 1940 v Praze. Otec byl legionář na Balkáně a jako právník pracoval před válkou jako ministerský rada a později ve Svazu českých podnikatelů. Rodiče pocházeli z Moravy a v r. 1945 se vrátili do Brna. Otec byl v roce 1949 zatčen a odsouzen v procesu s poslankyní Horákovou na 23 let. Byl omilostněn a propuštěn v r. 1960.
Já jsem se vyučil frekvenčním mechanikem v podniku Tesla. Později v šedesátých letech jsem dálkově vystudoval střední školu a posléze VUT Brno fakultu elektro obor měřicí technika v r. 1969. Od tohoto roku jsem následoval manželku do jejího bydliště a odstěhoval se do Olomouce. Měl jsem dvě děti: syna a dceru.
Pracoval jsem nejprve v n.p. Moravia, potom v podniku n.p. TOS Olomouc a posléze v projekční organizaci IDOP Olomouc. V roce 1988 jsem dokončil postgraduální kurz na ekonomii. Pracoval jsem ve výpočetních střediscích jako technický pracovník a posléze jako programátor a analytik. V letech 1990 - 1995 jsem byl spolumajitelem firmy TKR Olomouc zabývající se projektováním a realizací kabelové televize. Od r. 1995 jsem byl civilním zaměstnancem armády ČR. Pracoval jsem na organizačních projektech včetně programů pro Civilní ochranu. Od r. 2001 jsem v důchodu.
V r. 1968 jsem se stal členem Klubu angažovaných nestraníků (KAN). Členství bylo koncem toho roku zrušeno. Obnoveno bylo v r. 1990. V r. 1992 jsem byl na kandidátce volební koalice KDU-KDS-KAN v Olomouci. Od tohoto roku jsem pravidelně delegován do komise místní části Olomouc Staré Hodolany za KDU, na jejíchž kandidátkách obvykle kandiduji (koalice přestala existovat cca v r. 1996). V letech 2001 až 2004 jsem byl členem Ústřední rady KAN. Od začátku roku 2005 jsem členem Konzervativní strany, od dubna 2006 jsem členem Předsednictva Konzervativní strany.
V r. 1999 jsem vydal knihu Vyberte si šéfa, v r. 2001 Pozor na tunelování, v r. 2003 Občanská obroda a v. r. 2004 Návrat k domovu, v r. 2006 brožurku Svoboda a řád. 12.9.2006 by měla vyjít kniha: Hrdinům se neděkuje.

V Olomouci, dne 6.9.2006

Vlastimil Podracký