Milan Paumer

Milan PAUMER

spolubojovník bratří Mašínů proti komunismu
Životopis:

Milan Paumer se narodil 7. dubna 1931 v Kolíně, dětství prožil v Poděbradech, kde vychodil měšťanskou školu. O rodinu a domácnost se starala maminka. Otec, ředitel hospodářského družstva, vedl syna k úctě k Československé republice, TGM a legiím.

Velký vliv na Paumerovy postoje i životní osudy mělo navázání přátelství se syny generála Josefa Mašína, Ctirada a Josefa, v roce 1942.

Po válce se M. Paumer vyučil strojním zámečníkem, pak studoval strojní průmyslovku v Kolíně a v r. 1952 nastoupil vojenskou službu a byl zařazen na Vojenskou akademii v Turčanském Sv. Martině.

V té době byli bří Mašínové za podezření z činnosti proti komunistickému režimu zatčeni.

Po propuštění na amnestii v r. 1953 zorganizovali odchod pětičlenné skupiny bří. Mašínů na Západ. Po dramatickém, 29 dnů trvajícím přechodu přes Východní Německo, se třem členům skupiny, bří Mašínům a M. Paumerovi, podařilo dostat se do amerického sektoru Berlína. Dva členové skupiny, Zbyněk Janata a Václav Švéda, byli chyceni a poté vydáni do Československa s podmínkou, že budou popraveni. Poprava byla vykonána v r. 1955….

Celou anabázi popsal Ota Rambousek v knize „Jenom ne strach“.

Už před odchodem byli Mašínové i Paumer rozhodnuti, že se na Západě přihlásí do americké armády. Věřili, že se s ní vrátí osvobodit Československo od komunismu. Očekávali brzký konflikt mezi Západem a Východem. Netušili, že studená válka bude trvat víc jak 40 let….

Milan Paumer, po pěti letech, kdy uplynul jeho závazek, opustil armádu a usadil se na Floridě, kde zapustil své kořeny na 42 let. Pracoval jako údržbář v motelu, pak v leteckých opravnách na repasi motorů, taxikařil a stal se majitelem malé taxislužby, kterou vlastnil až do r. 1998, kdy odešel do důchodu.

Život v USA rozvinul Paumerovi vlastnosti, vštěpované mu rodinou: žít poctivě, být samostatný, obětavý, odvážný, přímý a otevřený. Po návratu do ČR v r. 2001 ho tyto vlastnosti, když se seznámil s realitou, přiměli aktivně se zapojit do seznamování spoluobčanů s nebezpečím přetrvávajícího komunismu. Pořádá přednášky zejména pro mládež, stal se čestným členem Klubu politických vězňů, je i čestným členem skautského oddílu – 53. středisko bří. Mašínů.

Vstoupil do Konzervativní strany a stal se kandidátem na poslance do Evropského parlamentu. V případě zvolení chce prosazovat rovnoprávné postavení České republiky v EU, a v neposlední řadě nekonfliktní spolupráci EU s USA v zájmu zachování bezpečnosti západní civilizace.