Jaromír Morávek

Jaromír MORÁVEK

předseda svazu vlastníků půdy
Životopis:

Jaromír Morávek se narodil 22.11.1948 ve Varnsdorfu. Vyrůstal v Chocni v prostředí rodiny důstojníka čsl. legií v Rusku a poté důstojníka prvorepublikové armády, válečných odbojářů a selského stavu. Celá rodina byla a je římskokatolického vyznání. Je nejstarší ze čtyř dětí. Absolvoval gymnasium ve Vysokém Mýtě (dvanáctiletku) v r. 1967, pak studoval ve Zvolenu VŠLD obor dřevařiny a lesařiny. Později pokračoval ve studiu na brněnské universitě - biologie a biochemie. Vysokou školu zemědělskou v Brně dokončil v r. 1992.

Prošel různými povoláními, pro své antikomunistické a antibolševické postoje, publikace a vystupování na veřejnosti a v zaměstnáních pracoval i v dělnických povoláních. Pracoval ve školství, výzkumu, zastával provozní odborné hospodářské funkce, ale až po listopadu 1989 se dostal od poradce na Ministerstvu zemědělství ČR do funkce podnikového ředitele Agropodniku s.p. Brno. Od r. 1994 soukromě podniká v oblasti zemědělského, ekonomického a právního poradenství a je jednatelem vlastní společnosti.

Od r. 1989 spolupracuje na obnově konzervativního myšlení a politiky v ČR. Byl zakládajícím členem a funkcionářem při obnově Švehlovy Agrární strany (Republikánská strana malorolnického a venkovského lidu). Protože před listopadem nebyl členem žádné politické strany, nevstoupil do žádné polistopadové vládní či parlamentní strany (kromě na krátko v US), pro jejich infiltraci lidmi od StB a KSČ. Jako člen ústředních vedení mimoparlamentních konzervativních uskupení prošel až do Konzervativní strany.

Od r. 1990 byl ve volené funkci místopředsedy Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR, od 24. listopadu 2001 je předsedou tohoto Svazu, kde úspěšně zastupuje vlastníky půdy a ostatního zemědělského majetku v jejich majetkoprávních věcech. Přednáší a publikuje o zemědělské a lesní problematice a je činný i v dalších médiích. Prosazuje oprávněné zájmy vlastníků zemědělského a lesního majetku. Bývalý ligový atlet, žije myslivostí a kynologií, vinařstvím, chová koně a drobné zvířectvo. Aktivně se zajímá o ochranu životního prostředí. Má tři syny a jednu dceru (z toho dvě děti na studiích) a t.č. dvě vnoučata. Žije na venkově v rodinném domě, který si vlastnoručně celý sám postavil v r. 1988. Jeho zálibou je malířství, publicistika a poezie.

Jaromír Morávek se stal kandidátem Konzervativní strany na poslance do Evropského parlamentu. V případě zvolení chce aktivně uplatňovat všechny své zkušenosti ze soukromého zemědělství a v jeho prospěch zaměřit svou činnost.