Jan Beneš

Jan BENEŠ

spisovatel, bývalý politický vězeň
Životopis:

Jan Beneš se narodil roku 1936 v rodině legionáře a architekta, v té době důstojníka z povolání. Po ukončení základního vzdělání byl až do jejich zrušení tzv. Nejedlého reformou po únoru 1948, studentem Reálného gymnasia a roku 1955 absolvoval Umělecko- průmyslovou školu. Během vojenské služby byl za nedovolené ozbrojování, podvracení bojové morálky mužstva a narušování politického školení odsouzen, takže leta 1958-1960 trávil ve vězení. Po propuštění pracoval jako kulisák, od roku 1963 však už jako spisovatel "na volné noze" a dálkový student oborů svého zájmu. (Práva, scénografie, dějiny umění).

Roku 1966 byl zatčen za vlastizradu a roku 1967 odsouzen na pět let za podvracení socialistického státního a společenského zřízení, posledním státnickým aktem presidenta Novotného v den jeho odstoupení, 22.III.1968, mu však byl cestou milosti zbytek trestu prominut a dne 2. dubna 1968 označil československý parlament jeho odsouzení za ukázku kabinetní justice.

Dalšímu zatčení se vyhnul v říjnu 1969 odchodem do exilu. Po zaměstnání v různých dělnických profesích nastoupil roku 1972 jako Reaserch Fellow na Ústavu mezinárodních vztahů Harvardovy university, odkud roku 1974 přešel ve shodné kapacitě do služeb ministerstva obrany USA, kde setrval až do roku 1993, kdy se vrátil do vlasti.

Jan Beneš je autorem 32 knih, jež vyšly česky i v jiných jazycích a několika tisíc českých i anglických článků. Kromě svého zaměstnání přednášel jako hostující lektor i na universitách v USA, Německu, Švýcarsku a Rakousku.

Roku 1996 byl jako nezávislý kandidát na kandidátce DEU do Senátu.