PODPORUJEME

Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

27.09.2016 14:56 Stáří: 3 yrs

Otázky a odpovědi KONS pro volebních vizitky kandidátů ve volbách do zastupitelstev krajů 2016 – Jihomoravský kraj

Kategorie: Volby 2016

Autor: Konzervativní strana

Otázky (a odpovědi KONS) pro natáčení a vysílání volebních vizitek kandidátů ve volbách do zastupitelstev krajů  2016 - Jihomoravský kraj

 

1.       Proč by měli lidé volit Vaši stranu, hnutí nebo koalici? (k dispozici 60 sekund)

Nejsme součástí žádného mocenského propletence, ať se již týká pozemků kolem brněnského letiště, brněnského nádraží nebo komplexu v Pasohlávkách a podobně - nejsme součástí problému, představujeme příspěvek k řešení. Odmítáme populismus a ryze účelová souručenství s jasnými politickými oponenty. Jsme tedy stranou skutečně konzervativní, čili volební alternativou pro tradičně konzervativní jihomoravské voliče. Konzervativní strana sjednocuje myšlenky a nikoli zájmy. Řídíme se principy a schopností obětovat své zájmy těmto principům. Konzervativní strana není silná počtem svých členů nebo vlivem, ale zejména energií myšlenek, které reprezentuje, a věrností svých členů těmto myšlenkám. Zastupitelské sbory, rady či vlády, ve kterých zasednou představitelé Konzervativní strany, tedy nejlépe zajistí pokrok a zároveň kontinuitu, zabrání stagnaci i revoluci. Konflikty zájmů a sil v naší společnosti, která je stále více rozpolcená až rozeštvaná, se tak přenesou na konflikty mezi stranami, na konflikty mezi principy.

 

2.       Pokud vyhrajete volby, co uděláte ve vedení kraje jako první? (k dispozici 30 sekund)

Navrhneme, aby Jihomoravský kraj vystoupil z Asociace krajů, ze které si někteří současní hejtmani pěstují alternativní mocenské centrum - Česká republika ale není korporací krajů. Zasadíme se o to, aby byl majetek, kterým Jihomoravský kraj dnes disponuje navzdory tzv. blokačnímu paragrafu v restitučním zákoně, převeden na právoplatné majitele - tedy na církve. Na dveře krajského úřadu bychom nalepili štítek s nápisem Free Speech Space.

 

3.       Kdo je pro Vás nejpřijatelnější koaliční partner? (k dispozici 30 sekund)

Každá strana, která podpoří právě zmíněné kroky. Byli bychom nakloněni odpovědět, že by se mohlo jednat např. o stranu TOP 09. S konzervativní politikou prakticky nekompatibilní partner, se kterým se tato strana vydala do voleb, nás však od toho významně odrazuje. V žádném případě bychom pak koalici neutvořili s KSČM a nikdy bychom nepodpořili koalici, ve které by zasedli představitelé této post-totalitní stany.

 

4.       Jak byste řešil/a problematiku polohy brněnského hlavního nádraží? (k dispozici 30 sekund)

Nikoli referendem. O této otázce má mandát rozhodnout Zastupitelstvo města Brna, krajské zastupitelstvo nemá v této věci žádné kompetence. Nejsme příznivci megalomanských akcí, nebojíme se převzít odpovědost za rozhodnutí, klademe důraz na transparentnost rozhodování a je pro nás nepřijatelný jakýkoli konflikt zájmů. Jsme příznivci zastupitelské demokracie a proto máme důvěru ve voliče, že si nakonec dokáže tyto, pro konzervativce samozřejmé, postupy vynutit. Technicky mají obě dnes předkládaná řešení spoustu argumentů pro a proti, důležité je po asi 100 letech přijmout nějaké rozhodnutí a neblokovat rozvoj města směrem na jih.

 

5.       Na které téma v sociální oblasti chcete klást důraz a co v ní změníte? (k dispozici 30 sekund)

Na terénní sociální služby a podporu rodin pečujících doma o své blízké. Zejména bychom zřídili telefonickou krizovou pomoc. Důvodem, proč např. starší lidé opouštějí - často neradi - svůj domov a žádají o přijetí do pobytového zařízení, jsou obavy z nenadálé události (např. v nočních hodinách) a neposkytnutí včasné pomoci. Taková služba v našem kraji citelně schází. Právě terénní služby a krizová pomoc jsou v zahraničí, ale už také v několika městech ČR, osvědčené nástroje podpory kvality života lidí se sníženou soběstačností a jejich rodin.

 

6.       Jaký je podle Vás největší problém Jihomoravského kraje a jak ho budete řešit? (k dispozici 30 sekund)

Doprava obecně, zejména chybějící dálniční spojení se sousedním Rakouskem a výpadovka na Svitavy, kde je situace obcí na současné trase více než tristní. To není možné vyřešit bez zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Tyto zásady však nebyla současná politická representace schopná, za mnoho let svého působení, vytvořit - a když, tak zpackané, takže je zrušil Nejvyšší správní soud. Ve hře je zjevně příliš mnoho zájmů a současní aktéři jsou v jejich zajetí. Konzervativní strana nemá v této otázce žádné předsudky ani závazky a její představitelé mohou jednat se všemi zúčastněnými, zejména s obceni, naprosto otevřeně a narovinu. Jen takový přístup může vést k cíli.