PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Osobnosti Konzervativní strany

Detaily Jiří Tomek (RIP):

Jméno a příjmení: Jiří Tomek (RIP)
Funkce: lídr kandidátky ve volbách do Zastupitelstva Jihomoravského kraje na podzim 2012
Email:
Web:
Foto:
Životopis:

Narozený v Praze v roce 1948 v rodině státního zaměstnance, který byl po r. 1948 stále přesvědčován ke vstupu do KSČ a po neustálém odmítaní byl šikanován a celá rodina neustále přestěhovávána až jsme skončili v Brně. Po dokončení ZDŠ v r. 1963 jsem nastoupil do učení k Dopravnímu podniku města Brna na obor „Provozní elektromontér“ a následně dokončil v r. 1975 Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně.

Po ukončení školy jsem po odmítání vstupu do KSČ, které bylo podmínkou pro další kariérní růst, raději odešel pracovat do Kovopodniku města Brna jako technolog – konstruktér, kde jsem měl na starosti oblast oprav domácích spotřebičů a elektro částí malých vodních elektráren.

V tomto období jsem se také oženil se svou dnešní manželkou Jindřiškou a narodily se nám 3 děti a také jsme se z Brna přestěhovali do obce Přibice, kde žijeme doposud.

Po roce 1989, kdy jsem se začal angažovat v politice při zakládání ODS na okrese Břeclav, jsem se stal členem Oblastní rady ODS, a v této funkci jsem vydržel až do r. 1997, kdy jsem po známých událostech, po odhalení financování ODS, z této strany odešel a následně se podílel na vybudování Unie Svobody na okrese Břeclav. Bohužel však US ovládla většina členů soustředěná kolem P. Němce a dovedla ji až do hořkého konce.

V r. 1999 se vytvořila politická formace nazvaná 4koalice, ve které jsem opět aktivně působil a kde jsem byl na její kandidátce zvolen do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kterým jsem byl následně zvolen jako uvolněný člen Rady Jihomoravského kraje s pověřením v oblasti „služby, průmysl a energetika“, ve které jsem působil až do r. 2004. Dá se říci, že jsem byl jedním ze zakládajících lidí Jihomoravského kraje a rád na toto období vzpomínám.

Po ukončení členství v Radě JMK jsem dále pokračoval ve funkci místopředsedy Krajského výboru Unie Svobody Jihomoravského kraje až do jejího konce.

Od roku 1989 jsem byl také s malou přestávkou členem zastupitelstva naší obce, kde se nám podařilo odvést spoustu práce pro obec, s čím mohu být také spokojen.

Po r. 2004 jsem se začal věnovat své soukromé firmě, kde jsem po státních zkouškách na Ministerstvu průmyslu a obchodu a udělení Osvědčení jako energetický auditor, začal pracovat na jejím rozvoji. Podařilo se nám založit mimo kanceláře v Brně také kancelář v Praze a postupně naši rodinnou firmu rozšiřovat do dalších činností v oboru a zvětšovat počet spolupracovníků až do dnešní podoby. Vše jsem budoval sám od píky a bez jakýchkoliv dotací či pomoci někoho jiného. Myslím, že to odpovídá mému naturelu spoléhat se především sám na sebe a ne jak mnoho (bývalých) straníků na funkce ve firmách kraje anebo státu.

V Přibicích máme s manželkou krásný vinohrad, kde se věnuji svému koníčku vinohradnictví a kde si dnes prožívám svůj život a věnujeme se spolu cestování po světě, čím doháníme roky, kdy jsem cestovat nesměli.

V r. 2012 jsem, po oslovení mými kamarády, kteří mají stejný náhled na život, vstoupil do Konzervativní strany, která svými postoji a svým programem nejvíce vyhovuje mým životním zásadám.

Články seznam

Zpět