PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Osobnosti Konzervativní strany

Detaily MUDr. Jan Fořt:

Jméno a příjmení: MUDr. Jan Fořt
Funkce: do roku 2008 předseda Konzervativní strany, předseda Městského sdružení Praha 1
Email: mspraha1@konzervativnistrana.cz
Web:
Foto:
Životopis:

Narodil jsem se v Praze 20. října 1934. Otec byl vedoucím kulturním pracovníkem Československého rozhlasu , od roku 1945 do počátku roku 1949 generálním tajemníkem Československého rozhlasu, po odmítnutí vstupu do KSČ v roce 1948 pak pracovníkem ministerstva spojů. Matka pracovala ve vedení "Ochrany matek a dětí" (organizace pod vedením Alice Masarykové a Milady Horákové po přechodném období poválečném rozpuštěna).

Po absolvování Jiráskova klasického gymnasia v Praze a maturitě v roce 1952 jsem nastoupil na převýchovu jako galvanizer do nar. podniku Motorlet, zde též vyučen. "Po ochabnutí bdělosti dělnické třídy" jsem byl přijat na Fakultu všeobecného lékařství Karlovy University, kde jsem také promoval. Nastoupil jsem na umístěnku do rokycanského okresu, kde po peripetiích na oddělení TBC, chirurgickém, jsem zakotvil na ženském oddělení. V roce l968 jsem byl přijat na konkursní místo na gynekologické oddělení v Motole u Doc. MUDr. V. Šebka. Zde jsem pracoval až do roku 1986, kdy započal můj soudní proces (propuštěn pro údajné hrubé porušení pracovní kázně, byl jsem zaměstnán jen ve smlouvě o dílo jako zástupce primáře na gyn. por. oddělení v Prachaticích, jinak přes rok nezaměstnán) pro kritiku za hrubé zanedbávání péče o rodičky některými privilegovanými členy kolektivu gynekologicko-porodnického oddělení. V celém procesu se angažovaly nejvyšší státní orgány - ÚV KSČ, Ministerstvo zdravotnictví, ústřední orgány ROH, kontrolní orgány vlády, generální prokurátor ČR JUDr. Krupauer i generální prokurátor ČSSR s. Pjoščak a jiní. Proces skončil na jaře 1989 naprostým fiaskem pro Fak. Nemocnici Motol i pro představenstvo pražského zdravotnictví (pod vedením MUDr. K. Valdaufa). Revokovaný proces v roce 1990 byl potvrzen i min. spravedlnosti polistopadové vlády v čele s JUDr. D. Burešovou.

Po roce 1989, jsem se stal okresním odborníkem pro gynekologii a porodnictví v Praze 9, později po konkursním řízení ředitelem Ústavu nár. zdraví v Praze 9. Na konci roku 1991 jsem pro naprostý nesouhlas s chaotickou privatizací ve zdravotnictví abdikoval na tuto funkci. Dále pak jen vedoucím gynekologem, později náměstkem pro léčebnou péči Nemocnice Clinicum as. v Praze 9.

V roce 1992 jsme vstoupil do Republikánské Unie, předtím jsem nikdy nebyl politicky organizován. Po sloučení Republikánské Unie se stranou Konservativní strana - Svobodný blok v Konzervativní stranu jsem přešel do jejího vedení. Po úmrtí předsedy Konzervativní strany Dr. Ganzwohla jsem převzal vedení strany. Předsedou Konzervativní strany jsem byl do roku 2008, nyní jsem předsedou Městského sdružení Praha 1.

Články seznam

Zpět