PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2022 - již v sobotu 30. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Upozornění: Tento text se nemusí shodovat s oficiálním stanoviskem Konzervativní strany (pokud takové stanovisko existuje)

18.09.2012

Autor: Jiří Nedoma

Dopis nejvyšším ústavním činitelům

ve věci prošetření spolupráce s StB a KGB nejen Václava Klause, Miloše Zemana a Radka Johna...


Vážený pan

Milan Štěch

Předseda Senátu Parlamentu ČR

Valdštejnské nám. 4

118 01 Praha 1

 

Vážená paní

Miroslava Němcová

Předsedkyně Poslanecké Sněmovny

Parlamentu ČR

Sněmovní 4

118 26 Praha 1

 

Vážený pan

RNDr. Petr Nečas

Předseda vlády ČR

nábř. Edvarda Beneše 4

110 00 Praha 1

 

Praha, 11. září 2012

Vážený pane předsedo Senátu PČR, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, vážený pane předsedo vlády,

každoročně v tuto dobu svým dopisem prezidentu republiky podávám návrhy na ocenění významných českých osobností podílejících se svojí statečnou činností na osvobození našeho národa z komunistické totality. V letošním roce však dělám zásadní výjimku z následujících důvodů:

Velmi si vážím užitečné vzájemné korespondence s předsedou Senátu PČR panem Milanem Štěchem, neboť výsledkem této korespondence jsou informace, které jsem na základě diskutovaných problémů obdržel a které Vám, vážený pane předsedo Senátu PČR, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR a vážený pane předsedo vlády ČR, předávám, totiž kopie výpisů objektových svazků StB, kde jdou uvedena jména prezidenta ČR pana Prof. Ing. Václava Klause, CSc., bývalého předsedy vlády ČR a předsedy Poslanecké sněmovny pana Ing. Miloše Zemana, CSc. a bývalého ministra vnitra vlády ČR pana Mgr. Radka Johna (výpisy přetištěny „www.upn.goc.sk") s údaji o uložení svazku do archivu resp. o zničení svazku ve dnech těsně po listopadu roku 1989. V době těsně po listopadových dnech roku 1989 Ministerstvo vnitra ČR ve vládě předsedy Adamce spravoval triumvirát Valtr Komárek, Ján Čarnogurský a Marián Čalfa, kteří dovolili šéfovi StB, jímž byl stále Aloiz Lorenc, skartace nejdůležitějších dokumentů a vyřazování a ničení svazků budoucích významných politiků (spis č. j. NZ-00671/89 z 4. 12. 1989), především pracovníků Prognostického ústavu ČSAV, jak ukazují přiložené výpisy objektových svazků. V dopise z 20. června 2012 jsem Vám, pane předsedo Štěchu, položil otázku, zda si dovedete představit, že prezident republiky, předsedové a místopředsedové Senátu PČR a Poslanecké sněmovny PČR, předseda vlády a jeho náměstci, bankéři, atd., byli spolupracovníky StB, případně KGB. Přiložené kopie výpisů objektových svazků dokumentují, že jak prezident republiky, tak i někteří předsedové vlády, předsedové Parlamentu ČR, někteří kandidáti na nového prezidenta ČR a zcela jistě i další, byli spolupracovníky StB a KGB. Nesouhlasím proto s Vámi pane předsedo Štěchu, že by se jednalo o nové kádrování veřejných činitelů jako za minulého režimu. V demokratickém státě je běžný požadavek, že veřejný činitel veřejnosti sdělí o sobě všechny informace. Pokud je zatají, pak ze své funkce musí okamžitě odstoupit, svá jednání řádně vysvětlit a obhájit svoji nevinu. Zatajení tak závažných skutků jako je spolupráce s StB a KGB je zločinem na národě, jehož důsledkem může být nová totalita. V každém případě musí parlament a vláda okamžitě učinit příslušné kroky a policie a další příslušné organizace musí všechny případy podrobně vyšetřit a obvinění předat nezávislému soudu, o což tímto dopisem žádám. Vítám rozhodnutí Poslanecké sněmovny PČR, která k mému požadavku na úplné zveřejnění t. zv. Z-svazků si vyžádala odborné vyjádření. Bude zajímavé znát stanoviska těchto odborných vyjádření s velkou vypovídající hodnotou, která naznačí, jak moc našemu soudnictví, Státnímu zastupitelství, policii a dalším odborným pracovištím, ale i veřejným mediím, záleží na svobodné budoucnosti našeho národa. Podle mého soudu žádné odborné posouzení není nutné, neboť v demokratickém státě všichni občané mají stejná práva a povinnosti a tedy spolupracovníci StB a KGB ve vládních a parlamentních strukturách, policii a soudnictví nemají co dělat, neboť to ohrožuje budoucnost nastupujících generací i národa jako celku. Usnesení „O svědomí Evropy a totalitě" z 2. dubna 2009 Evropský parlament schválil poměrem hlasů 553:44:33. Usnesení odsuzuje totalitní režimy v Evropě a žádá po členských státech, Radě Evropy a Evropské komisi zcela konkrétní kroky vedoucí k vypořádání s dědictvím komunistické totality. Zveřejnění t. zv. Z-svazků a vyšetření policií činnost Prognostického ústavu ČSAV v 80. letech minulého století a v době transformace ekonomiky po roce 1989, včetně činnosti jeho pracovníků po roce 1989, jsou nutná z hlediska bezpečnosti státu a vyšetřit zda v důsledku jejich činnosti nedošlo k tunelování české ekonomiky a vyzrazování státních tajemství bývalé okupační mocnosti.

Proto žádám:

(i) otevření t. zv. Z-svazků a úplné zveřejní všech údajů o současných i minulých politicích v nich uvedených, včetně všech těch, kteří kandidují na nového prezidenta republiky a vyšetření jejich činnosti před a po roce 1989,

(ii) odstoupení výše uvedených současných představitelů státu ze svých funkcí i všech představitelů státu, kteří jsou vedeni jako spolupracovníci StB ve zveřejněných objektových svazcích StB a v t. zv. Z-svazcích, do doby než bude jejich činnost vyšetřena a dále neumožnit kandidovat na budoucího prezidenta těm kandidátům, kteří jsou rovněž vedeni jako spolupracovníci StB,

(iii) vyšetření činnosti Prognostického ústavu ČSAV a jeho pracovníků v 80. letech minulého století, v době transformace ekonomiky po roce 1989, a zda v důsledku jejich činnosti nedošlo k tunelování české ekonomiky a vyzrazování státních tajemství bývalé okupační mocnosti,

(iv) prověřit, zda lustrační osvědčení nebyla vydávána neoprávněně všem těm, kteří jsou vedeni v objektových svazcích StB, včetně vedených v t. zv. Z-svazcích a byli nebo ještě jsou ve vysokých státních funkcích a úřadech.

 

S pozdravem

 

Doc. Ing. Jiří Nedoma, CSc.

Frýdlantská 1313/17

182 00 Praha 8

 

Příloha:

kopie výpisů objektových svazků na jména V. Klause, M. Zemana a R. Johna

 

Na vědomí: veřejnost


Soubory:
SNN-dok.pdf