PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

28.02.2014
Kategorie: Zdravotnictví

Autor: Konzervativní strana

Výzva k rezignaci

...ministra zdravotnictví České republiky


Konzervativní strana na základě skutečností uvedených v televizním pořadu „Reportéři ČT" odvysílaném Českou televizí v pondělí 24.2.2014 vyzývá ministra zdravotnictví České republiky k okamžité rezignaci, případně předsedu České vlády k jeho neprodlenému odvolání.

Novináři ve své reportáži velmi precizně prokázali, že současný šéf uvedeného ministerstva, Svatopluk Němeček, je jako bývalý ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě odpovědný za velmi předražený nákup důležitého zdravotnického zařízení pro léčení nádorových onemocnění. Podle uvedených zjištění byl přístroj vyráběný v USA v cenách 60 až 70 milionů Kč zakoupen přes dvě vzájemně spřízněné firmy za částku kolem 200 milionů Kč.

Máme zato, že ministerskou funkci nemůže zastávat osoba, která adekvátně nezvládne nákup ani jednoho, byť enormně důležitého, zařízení.

S ohledem na vzniklou mnohamilionovou škodu vyzýváme orgány státní správy, policii a justici, aby po odpovědných osobách vyžadovaly v této věci naplnění hmotné a trestní odpovědnosti.

Dále vyzýváme Vládu České republiky a Parlament České republiky, aby přijaly taková opatření, která by v podobných případech nákupu drahých technologií stanovila povinnost veřejně-právního investora zjišťovat ceny požadované jejich výrobcem, a stanovila maximálně možnou marži pro případné zprostředkovatele.

Činíme tak zejména s ohledem na těžce nemocné děti a dospělé občany naší země, na jejichž léčení či rehabilitace, v důsledku podobných obchodů, nezbývají ve zdravotnickém systému prostředky a musí spoléhat na dobročinné sponzorské dary.

Činíme tak s ohledem na jiné zaměstnance státu, obcí, či pracujících v soukromé sféře, kteří se dopustili mnohem triviálnějších chyb a musí za svá rozhodnutí nést patřičné následky.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek

předseda