PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

27.05.2011

Autor: Konzervativní strana

Správná věc

K vypuštění kontroverzních návrhů z reformy zdravotnictví.


Konzervativní strana měla připraveno stanovisko následujícího znění:

O většině veřejně známých záměrů současného vedení Ministerstva zdravotnictví lze říct, že mají podporu Konzervativní strany. O to víc jsme velmi nepříjemně překvapeni opakovanou snahou o vytvoření podmínky pro růst četnosti umělých potratů a rozhodně proti takovým pokusům protestujeme.

Ostatní části zdravotní reformy s takovým krokem prakticky vůbec nesouvisejí a proto opuštění tohoto záměru nijak jejich případnou realizaci neohrozí. Z druhé strany je jisté, že pokud tento kontroverzní krok zůstane součástí předkládané reformy, tato reforma jako celek nutně a právem ztratí podporu nemalé části veřejnosti - a to právě těch občanů, kteří nerezignovali na pravdivý přirozený pohled na člověka a jeho důstojnost. Navrhovaný krok je tedy nejen (a předně) principiálně chybný, ale i politicky neprozíravý.

Je naopak nezbytné směřovat k respektování práva každého člověka na život od početí po přirozenou smrt. Je třeba přitakat lidské přirozenosti. Kdo z lidí dokáže skutečně posoudit, že a kdy život nestojí za to, aby byl žit?

Jsme přesvědčeni o naléhavé potřebě vydat se opačným směrem - tedy směrem, kdy umělé potraty (zejména pokud není v ohrožení život matky...) a umělá oplodnění budou vyňaty ze skupiny úkonů, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Neméně důležitou součástí potřebných opatření je v této souvislosti otázka výhrady svědomí.

Konzervativní strana tímto zdvořile, ale důrazně vyzývá pana ministra zdravotnictví Hegera, aby od zmíněného záměru ustoupil. Konzervativní strana stejně tak vyzývá poslance a senátory bez ohledu na jejich politickou příslušnost, zejména však ty z nich, kteří se hlásí k některé z křesťanských církví, aby zdravotní reformu, která bude obsahovat uvedený záměr, svým hlasem nepodpořili. Plně se v této věci ztotožňujeme s argumentací, kterou na svých webových stránkách www.prolife.cz uvádí Hnutí pro život ČR, které má v dané otázce naši plnou podporu."

Dříve, než jsme jej vydali, dozvěděli jsme se, že ministerstvo zdravotnictví kritizované kroky z příslušného návrhu vyňalo. Rádi bychom tímto poděkovali ministru zdravotnictví Hegerovi i všem ostatním v jeho týmu, kteří se na tomto moudrém rozhodnutí podíleli. Věříme, že i případná další opatření v této oblasti budou vést směrem k respektu lidské přirozenosti a důstojnosti.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).